Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Centrum pro dějiny VŠE připravilo návrh standardního projektu GAČR „Srovnání českého a slovenského vysokého ekonomického školství v letech 1945-1990

Související stránky

Srovnání českého a slovenského vysokého ekonomického školství v letech 1945-1990

 

Projekt je zaměřen na komparaci vývoje českého a slovenského vysokého ekonomického školství v letech 1945-1990. Cílem projektu je srovnat a analyzovat vývoj v obou částech tehdejšího společného státu na příkladu dvou v daném období největších a nejvýznamnějších sesterských univerzit -Vysoké školy ekonomické v Praze a Ekonomické univerzity v Bratislavě. Výzkum bude analyzovat rozdíly ve vývoji a faktory, jež tento vývoj determinovaly. Analýza zahrne jak organizační a institucionální aspekty tak vývoj a proměny pedagogického sboru a studentstva. Výsledky práce budou publikovány v kolektivní monografii a recenzovaných časopisech. Výzkum se bude opírat především o tradiční metody historického výzkumu. Výsledky výzkumu budou z velké části založeny na zpracování nevydaných a dosud z velké části neprobádaných nevydaných pramenů.