Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Materiály k dějinám VŠE – poděkování

Související stránky

Děkujeme prof. Ing. Haně Machkové, CSc. za laskavé poskytnutí řady fotek, publikací a časopisů k dějinám VŠE. Materiály budou uloženy ve spisovně VŠE.

Děkujeme za informace kolegyním a kolegům z NF VŠE, kteří poskytli podklady či informace. Jednalo se o: Ing. Milan Damborský, Ph.D.; prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.; Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, MA; doc. Ing. Olga Poláková, CSc.; doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.; doc. Ing. Petr Šauer, CSc.; Ing. Miroslav Svoboda.