Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ustavující zasedání VR

Související stránky

Dne 12. června 2014 proběhlo ustavující zasedání vědecké rady Centra pro dějiny VŠE. Členové VR byli seznámeni s posláním Centra pro dějiny VŠE (CPD), její organizační strukturou a posláním vědecké rady CPD včetně základních dokumentů Centra a vědecké rady. Následně byl zvolen předseda vědecké rady, kterým se stal prof. Richard Hindls. Po úvodním projevu předsedy VR byli její členové obeznámeni s průběhem přípravy Centra a jeho prvních aktivit v r. 2013, s aktuální vědecko-výzkumnou činností Centra pro rok 2014 a s vědecko-výzkumnými plány Centra pro léta 2014–2015. V následné diskusi členové VR šířeji diskutovali o problematice výzkumu dějin VŠE, informační báze archivních dokumentů ze spisovny VŠE a možností sběru archivních dokumentů od absolventů VŠE.

 

 DSCN0071DSCN0073DSCN0074

 DSCN0077