Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Digitalizace pramenů

Související stránky

V roce 2013 byla zahájena systematická digitalizace dokumentů z Archivu VŠE. Jako první jsou digitalizovány zápisy ze zasedání Vědecká rady VŠE v Praze z 50., 60. a 70. let. Průběžně s digitalizací těchto dokumentů probíhá i jejich podrobná evidence v rámci jejich uložení v jednotlivých kartonech. Cílem digitalizace archivních dokumentů VŠE je vytvořit jejich elektronickou databázi pro snadnější studium dějin VŠE ze strany studentů i zájemců o dějiny školy.

K 19. 3. 2014 bylo naskenováno a zpracováno 7614 stran ze zápisů ze zasedání Vědecké rady VŠE v 50. a 60. letech. Dalších přibližně 9000 stran ze zápisů ze 70. let  je naskenováno a bude postupně zpracováno.

K 3.12.2015 bylo celkem zpracováno 36307 stran dokumentů.