Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Centrum pro dějiny VŠE podalo návrh nového projektu GAČR

Související stránky

Centrum pro dějiny VŠE podalo ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty návrh projektu GAČR. Cílem projektu je představit vývoj Vysoké školy ekonomické v Praze do konce osmdesátých let 20. století, jako dějiny společenské organizace, jejíž podoba byla výsledkem interakce pedagogického sboru, studentů a směrodatných orgánů komunistické strany. Výzkum by měl být založen na interdisciplinárním přístupu, přičemž hlavní výzkumnou metodou by měla být analýza archivních pramenů. Doplňkovou metodu výzkumu by měla představovat orální historie. Výsledky výzkumu by měly být publikovány v kolektivní monografii. Hlavním cílem projektu je analyzovat vývoj Vysoké školy ekonomické v širším společensko-ekonomickém kontextu, obohatit dosavadní výzkum vývoje československého vysokoškolského ekonomického vzdělávání a zmapovat dostupné zdroje k tématu.