Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Centrum pro dějiny VŠE se bude podílet na dvouletém mezifakultním vědeckém projektu

Související stránky

Centrum pro dějiny VŠE se bude podílet na dvouletém mezifakultním vědeckém projektu s názvem „Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě“ s dobou řešení 2014–2015. Hlavním cílem projektu je navázat na výsledky výzkumu vědeckého řešitelského týmu v rámci mezifakultního projektu Interní grantové soutěže „Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze”, který položil základy pro systematický výzkum dějin Vysoké školy ekonomické v Praze a vývoje a dosavadních směrů ekonomického vzdělávání na VŠE. Projekt reaguje na institucionalizaci výzkumu dějin VŠE založením Centra pro dějiny VŠE v r. 2013 a jeho dosavadní výsledky výzkumu nejen v souvislosti s šedesátiletým výročí založení VŠE.

Cílem projektu je provést důkladnou analýzu fungování VŠE na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let s cílem vydání dalšího dílu několikasvazkové syntézy dějin VŠE (první svazek bude vydán letos koncem roku). Výzkum VŠE v nastíněném období bude probíhat na pozadí studia dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů nejen i na tehdejší partnerské bratislavské Vysoké škole v Bratislavě, ale i na obdobných vysokoškolských institucích ve střední Evropě: zejména Maďarsku, Německé demokratické republice a Rakousku. Hlavním přínosem tohoto projektu je tak rozšíření dimenze studia dané problematiky i v mezinárodním kontextu. Na řešení projektu se bude podílet vědecký tým o šestnácti lidech z různých pracovišť VŠE.