Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě

Související stránky

Probíhají redakční úpravy rozsáhlého rukopisu druhého dílu syntézy k dějinám VŠE s názvem „Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě“. Publikace podrobně analyzuje vývoj VŠE v Praze v uvedeném období do poloviny 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických disciplín ve střední Evropě, resp. v socialistických státech střední Evropy (Německá demokratická republika, Polsko, Maďarsko) ve srovnání s Rakouskem, jako státu, přináležejícího k tehdejší západní Evropě. Rozsah textu publikace je cca 1 500 000 znaků (bez úhozů). Druhý díl syntézy k dějinám VŠE vznikl na základě rozsáhlého archivního výzkumu, který byl realizován nejen v českých archivech, ale i v archivech všech uvedených středoevropských států.

Obsah:

 

I. VŠE v Praze

K počátkům VŠE a vývoj její organizační struktury na pozadí proměny vysokoškolské soustavy v Československu po roce 1948

Andrej Tóth – Aleš Skřivan ml.

 

Povinné sbližování budoucí socialistické inteligence s dělnickou třídou „družba“ VŠE s výrobní praxí v souladu se školkou politikou KSČ

Aleš Skřivan ml. – Andrej Tóth

 

Vliv KSČ na vývoj Vysoké školy ekonomické v Praze v letech 1953–1965

Jana Brhelová – Lukáš Novotný

 

Vývoj studijních oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1955 – 1965

Petra Halíková

 

Fakulta statistiky a její historické kořeny

Prokop Závodský

 

Fakulta politické ekonomie a geneze jejího vývoje v letech 1953–1965

Jana Brhelová – Pavel Szobi

 

Fakulta výrobně-ekonomická v 50. a 60. letech 20. století

Iveta Mackenzie – Miloslav Synek

 

Fakulta obchodní (1953 – 1959 Fakulta vnitřního a zahraničního obchodu)

Eva Černohlávková – Františka Müllerová

 

Účetní evidence a fakulta financí a úvěru VŠE v Praze v letech 1953 – 1959

Jan Mikeš – Miloslav Janhuba

 

Institucionalizace vysokoškolského sportu v padesátých letech 20. století a počátky katedry tělesné výchovy na Vysoké škole ekonomické v Praze

Jan Brožek

 

Národohospodářský institut a postgraduální vzdělávání

Aleš Skřivan ml. – Andrej Tóth

 

II) VŠE v Bratislavě

 

Vysoká škola ekonomická v Bratislavě v kontextu společenských proměn druhé poloviny 50. a první poloviny 60. let 20. století

 

Petr Chalupecký

 

III) Středoevropský rozměr
Vysoká škola ekonomická v Berlíně na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století

Pavel Szobi

 

Sovětizace polského vysoké školství na příkladu Vysoké školy ekonomické ve Varšavě v 40. a 50. letech 20. století

Jan Brožek

 

K Ekonomické univerzitě Karla Marxe v Budapešti v 50. letech na pozadí charakteru Rákosiho režimu, společensko-politických událostí v roce 1956 a v první polovině 60. let

Andrej Tóth – Aleš Skřivan ml.

 

Od c. k. Exportní akademie (k. k. Exportakademie) k Vysoké škole pro světový obchod (Hochschule für Welthandel). K činnosti a vývoji rakouské vysoké školy ekonomické v 50. a 60. letech dvacátého století

Lukáš Novotný