Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dne 10. června 2015 proběhlo třetí zasedání Vědecké rady CPD

Související stránky

Dne 10. června 2015 proběhlo třetí zasedání Vědecké rady Centra pro dějiny VŠE. Jedním z hlavních bodů jednání VR CPD bylo představení publikace CPD s názvem "Dějiny VŠE v Praze I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy“ (ISBN 978-80-245-2068-1). Publikace je prvním dílem plánované vícedílné řady, která vzniká v gesci Centra pro dějiny VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE. Cílem tohoto náročného publikačního počinu je detailně zmapovat fungování ústřední ekonomické vysoké školy u nás ve středoevropském situačním kontextu. S publikací seznámil podrobně členy VR její tajemník dr. Andrej Tóth, který v této souvislosti stručně nastínil i práci na druhém dílu zmíněné publikační řady. Mezi další hlavní body zasedání VR patřil i obsáhlý referát o činnosti CPD, se kterou členy VR seznámil ředitel CPD prof. Aleš Skřivan. Ve svém vystoupení informoval o aktuální činnosti CPD a perspektivách vědeckovýzkumné a publikační činnosti Centra. V následné diskusi členové VR CPD meritorně diskutovali k dílčím otázkám týkajících se přípravy prvního a druhého dílu syntézy k dějinám VŠE.