Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dne 12. června proběhlo první zasedání vědecké rady Centra pro dějiny VŠE.

Související stránky

Dne 12. června 2014 proběhlo ustavující zasedání vědecké rady Centra pro dějiny VŠE. Členové VR byli seznámeni s posláním Centra pro dějiny VŠE (CPD), její organizační strukturou a posláním vědecké rady CPD včetně základních dokumentů Centra a vědecké rady. Následně byl zvolen předseda vědecké rady, kterým se stal prof. Richard Hindls. Po úvodním projevu předsedy VR byli její členové obeznámeni s průběhem přípravy Centra a jeho prvních aktivit v r. 2013, s aktuální vědecko-výzkumnou činností Centra pro rok 2014 a s vědecko-výzkumnými plány Centra pro léta 2014–2015. V následné diskusi členové VR šířeji diskutovali o problematice výzkumu dějin VŠE, informační báze archivních dokumentů ze spisovny VŠE a možností sběru archivních dokumentů od absolventů VŠE. 

Více:  http://dejiny.vse.cz/vedecka-rada/aktuality/