Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyšel první díl syntézy k dějinám VŠE

Související stránky

V nakladatelství VŠE Oeconomica vyšel první díl plánované mnohasvazkové syntézy k dějinám VŠE v Praze s názvem: "Dějiny VŠE v Praze I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy (ISBN 978-80-245-2068-1). Editory publikace jsou ředitel CPD prof. Aleš Skřivan ml. a tajemník CPD dr. Andrej Tóth. Na přípravě publikace se dále podíleli vybraní odborníci na dílčí problematiky dějin vysokoškolské výuky ekonomických disciplín, resp. vysokoškolského vzdělávání u nás i ve střední Evropě: dr. Markéta Dvořáková, Ing. Petra Halíková, Mgr. David Hubený, Ing. Petr Chalupecký, Ing. Zdenka Johnson, dr. Jan Kočvar, dr. Lukáš Novotný, Mgr. Věra Kubátová, dr. Pavel Szobi a Ing. Prokop Závodský.

Rozsah publikace 240 stran a jeho cena je 150 Kč. Zájemce si knihu může zakoupit v prodejně skript nakladatelství VŠE Oeconomica v autriu sídla VŠE v Praze na Žižkově anebo na internetovém obchodě nakladateltsví: http://www.eshopoeconomica.cz, viz sekci "Knižní publikace".

Publikace je prvním dílem plánované vícedílné řady, která vzniká v gesci Centra pro dějiny VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE. Cílem tohoto náročného publikačního počinu je detailně zmapovat fungování ústřední ekonomické vysoké školy u nás ve středoevropském situačním kontextu. Aktuální první díl mapuje počátky vyššího vzdělávání v ekonomických disciplínách od poloviny 17. století v českých zemích, problematiku založení a fungování Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO), předchůdkyně pozdější VŠE, bezprostřední bouřlivé období po druhé světové válce, resp. po roce 1948 a samotný proces ustavení VŠE v Praze v roce 1953. Srovnán je i vývoj slovenského a českého vysokého ekonomického školství mezi lety 1945 a 1953. Ze středoevropských zemí jsou počátky ústředních ekonomických vysokých škol sledovány v případě Maďarska a Německé demokratické republiky.

Bližší informace k publikaci včetně jejího obsahu naleznete zde: http://dejiny.vse.cz/prvni-dil-syntezy-k-dejinam-vse-v-praze-ve-stredoevropskem-situacnim-kontextu/.