Druhý díl dějin VŠE odevzdán do nakladatelství VŠE Oeconomica.

Druhý díl dějin VŠE byl počátkem prosince 2016 odevzdán do nakladatelství VŠE Oeconomica. Druhý díl syntézy k dějinám VŠE navazuje na první díl plánované vícesvazkové řady, který pojednával o formování vysokoškolské výuky ekonomických disciplín v českých zemích od druhé pol. 17. století do založení VŠE v Praze v roce 1953. Druhý svazek pojednává o historii VŠE od jeho založení do poloviny 60. let, a to v širším středoevropském kontextu, stejně jak tomu bylo v případě prvního dílu, nicméně středoevropský kontext byl ve druhém svazku rozšířen o Polsko a Rakousko. Celkový rozsah rukopisu dosáhl úctyhodných 1 110 normostran. Podílelo se na něm autorský kolektiv 15 autorů, přičemž autory poloviny textu jsou ředitel CPD prof. A. Skřivan ml. a vědecký tajemník CPD dr. Andrej Tóth. Předpokládaný termín vydání druhého dílu dějin VŠE je jaro 2017.

Další výzkum CPD se v souvislosti s blížícím se rokem 2018, kdy si mj. připomeneme 50. výročí pražského jara, se soustředí na roli VŠE v Praze ve stěžejním roce československých dějin ve druhé polovině 20. století, v roce 1968. VŠE v reformním období poloviny 60. let sehrála významnou úlohu zejména s ohledem na ekonomické debaty v souvislosti s tehdejším celkovým politicko-společenským uvolněním v Československu. Výsledky tohoto výzkumu by měly být zveřejněny ve třetím svazku vícedílné řady dějin VŠE, který by měl vyjít na sklonku léta 2018 a měl by být představen v rámci vernisáže doprovodné tematické výstavy k roku 1968, s níž se počítá na sklonku září 2018, kdy si budeme připomínat i 65. výročí založení naší školy.

Uvedený výzkum k roku 1968 proběhne v gesci CPD a Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty, pod kterou jako katedrální výzkumné centrum CPD k 1. lednu 2017 přechází (doposud fungovalo jako samostatné rektorátní pracoviště).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague