Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Materiály k dějinám VŠE – poděkování

Související stránky

Děkujeme prof. Ing. Haně Machkové, CSc. za laskavé poskytnutí řady fotek, publikací a časopisů k dějinám VŠE. Materiály budou uloženy ve spisovně VŠE.

Děkujeme za informace kolegyním a kolegům z NF VŠE, kteří poskytli podklady či informace. Jednalo se o: Ing. Milan Damborský, Ph.D.; prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.; Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, MA; doc. Ing. Olga Poláková, CSc.; doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.; doc. Ing. Petr Šauer, CSc.; Ing. Miroslav Svoboda.