Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mezifakultní projekt IGS pokračuje druhým rokem

Související stránky

Centrum pro dějiny VŠE je ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty koordinátorem dvouletého mezifakultního projektu Interní grantové soutěže (IGS) s názvem „Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě“ s dobou řešení v letech 2014 až 2015. Uvedený projekt navazuje na výsledky výzkumu mezifakultního projektu Interní grantové soutěže „Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze”, který položil základy pro systematický výzkum dějin Vysoké školy ekonomické v Praze a vývoje a dosavadních směrů ekonomického vzdělávání na VŠE. Projekt rovněž reaguje na institucionalizaci výzkumu dějin VŠE založením Centra pro dějiny VŠE v r. 2013. Do projektu jsou zapojeni pracovníci i studenti ze všech šesti fakult VŠE. Řešitelé projektu provádí důkladnou analýzu fungování VŠE na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let. Projekt je výjimečný tím, že se dějinami VŠE zabývá ve středoevropském situačním kontextu, kdy je paralelně zkoumána i historie vysokoškolské výuky ekonomických oborů nejen v sousedním Slovensku, ale i v Maďarsku, Polsku, Německé demokratické republice a Rakousku, tedy v dalších sousedních středoevropských státech tehdejšího Československa. Hlavním výstupem projektu bude druhý díl několikasvazkové syntézy k dějinám VŠE v Praze, jehož první díl je v současné době v tisku v nakladatelství VŠE Oeconomica. Dne 16. dubna 2015 proběhla další schůzka řešitelského týmu, která byla zaměřena primárně na hlavní výzkumnou činnost řešitelů v aktuálním roce, kterou bude kompletace výsledků dílčích výzkumů v podobě druhého dílu syntézy k dějinám VŠE. Publikace bude rozdělena do třech částí: v první části bude z různých aspektů rozebírána historie VŠE jako celku, druhá část se bude věnovat jednotlivým fakultám a třetí část se bude věnovat obdobným vysokoškolským institucím ve výše uvedených středoevropských státech. Nebude chybět ani část s přílohami, různými přehledy a statistickými daty.