Poradní skupina rektora pro dějiny VŠE

Poradní skupina rektora pro dějiny VŠE se v r. 2013 schází v následujícím složení:

prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.

prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.

Ing. Prokop Závodský, CSc.

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Ing. Jiří Knap

Mgr. Věra Kubátová

Maja Wetzlerová

Poradní skupina ukončila ke dni 31. ledna 2014 svou činnost a byla nahrazena vědeckou radou Centra.