Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pracovníci CPD úspěšně publikují v zahraničních odborných recenzovaných časopisech

Související stránky

Jedním z hlavních úkolů CPD VŠE je systematický výzkum dějin vysokoškolského vzdělávání v ekonomických oborech u nás i ve střední Evropě na základě studia primárních a sekundárních pramenů. Výsledky výzkumu pracovníci a spolupracovníci CPD průběžně publikují nejen v započaté řadě několikasvazkové syntézy k dějinám VŠE v Praze na pozadí středoevropského kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických disciplín ve střední Evropě, ale i v domácích a zahraničních odborných recenzovaných časopisech. Nedávno byl otištěn společný příspěvek vědeckého tajemníka CPD dr. Andreje Tótha a ředitele CPD prof. Aleše Skřivana ml. ve španělském odborném recenzovaném časopisu Social and Education History (roč. 5, č. 2, 2016), který shrnuje počátky Maďarské ekonomické univerzity, resp. Ekonomické univerzity Karla Marxe v Budapešti pod názvem On the beginnings of the Hungarian University of Economics, or the Karl Marx University of Economic Sciences in Budapest (http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/hse/article/view/2010).

Časopis je indexován v několika předních mezinárodních databázích, jako např. v Thomson Reuters ESCI - Web of Science (Emerging Sources Citation Index) a Erih Plus, Dialnet, Dulcinea, Eductional Research Abstract Online /ERA).