Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Příprava výstavy k 60. letům VŠE

Související stránky

Přípravný výbor bude pracovat ve složení:

předseda:

Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

členové:

prof. Ing. Hana Machková, CSc., prorektorka pro zahraniční vztahy a PR

Ing. Jiří Knap, Rozvojové a poradenské centrum, ředitel

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc., Fakulta finančnictví a účetnictví, proděkanka pro zahraniční vztahy

Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., Fakulta mezinárodních vztahů, proděkanka pro zahraniční vztahy a PR

doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc., Fakulta podnikohospodářská, proděkanka pro zahraniční vztahy

Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky, proděkan pro zahraniční styky a rozvoj

doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., Národohospodářská fakulta, proděkan pro zahraniční vztahy

Ing. Jiří Přibil, Ph.D., Fakulta managementu, proděkan pro vnější vztahy

doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin, vedoucí katedry

Ing. Jana Hartmanová, Centrum informačních a knihovnických služeb, ředitelka

Mgr. Miloš Pádivý, Centrum tělesné výchovy a sportu, ředitel

Ing. Prokop Závodský, CSc., Fakulta informatiky a statistiky, Katedra statistiky a pravděpodobnosti