Publikační činnost CPD

Hlavní cíl CPD představuje výzkum vysokoškolského vzdělávání v ekonomických disciplínách u nás, resp. studium dějin Vysoké školy ekonomické v Praze na pozadí dějin partnerských ekonomických univerzit ve středoevropských státech. Od založení CPD v roce 2013 byl k uvedeným tématům proveden rozsáhlý výzkum primárních i sekundárních pramenů. Vyjma českých knihoven a archivů provedli pracovníci a spolupracovníci CPD výzkum i v zahraničních knihovnách a archivech, systematicky bádali v ústředních nebo školských archivech na Slovensku (Bratislava), v Maďarsku (Budapešť), Polsku (Varšava), Německu (Berlín) a Rakousku (Vídeň). Členové výzkumného týmu pod CPD své výsledky publikují nejen ve vícesvazkové syntéze k dějinám VŠE ve středoevropském kontextu (první svazek byl vydán v roce 2014, druhý vyjde v první třetině roku 2017), ale i v dalších publikačních výstupech. Od roku 2013 vzniklo v rámci výzkumu organizovaného CPD více jak 1 300 stran textu (v podobě tiskových stran) publikovaného v monografiích, ve formě odborných studií v domácích i zahraničních odborných recenzovaných časopisech, v konferenčních sbornících atd.

Vybrané publikační položky:

CHALUPECKÝ, Petr – JOHNSON, Zdenka, Differences between Czech and Slovak economic higher education from 1945–1953. In: History of Education, 2016, vol. XX, No. X, pp 1–17. online: http://dx.doi.org/10.1080./0046760X.2016.1154614 (impact: 0,253)

NOVOTNÝ, L. – SKŘIVAN, A.: DER WEG ZUR ENTSTEHUNG DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT IM JAHR 1953, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 17 (2014), s. 101-114. (Erih Plus)

NOVOTNÝ Lukáš – SKŘIVAN Jr. Aleš – HALÍKOVÁ Petra – TÓTH, Andrej –Brhelová, Jana, On the Establishment of the University of Economics, Prague (1953), In: History of Education (impact: 0,253,  v recenzním řízení)

TÓTH, Andrej - SKŘIVAN Jr. Aleš, On the Beginnings of the Hungarian University of Economics, or the Karl Marx University of Economics in Budapest. In: Historia Social y de la Educación / Social and Education History 5(2), 2016, 161-187. (Erih Plus, Web of Science)

SZOBI Pavel, „Portuguese students in Czechoslovakia between 1974 and 1989: An Encounter With Real Socialism“, in: Iberoslavica (v recenzním řízení)

 

Úplný seznam publikační činnost CPD a jím vedeného výzkumného týmu naleznete zde: http://dejiny.vse.cz/?p=3935


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague