Složení vědecké rady

Interní členové:

 

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Rektorka

 

prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.

Katedra mikroekonomie

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Ing. Prokop Závodský, CSc.

Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Ing. Jiří Knap

Rozvojové a poradenské centrum

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Centrum pro dějiny VŠE

Národohospodářská fakulta VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Mgr. Věra Kubátová

Fakulta managementu, knihovna

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Externí členové:

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav světových dějin

 

doc. PhDr. Michal Pullman, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav hospodářských a sociálních dějin


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague