Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
VŠE se hrdě hlásí k Janu Palachovi

Související stránky

Přesto, že Jan Palach bývá spojován s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, celé dva roky (1966–1968), tedy většinu svého vysokoškolského studentského života, strávil na Vysoké škole ekonomické, kde studoval obor Ekonomika zemědělství na tehdejší Výrobně-ekonomické fakultě. VŠE byla místem, kde se Jan Palach seznámil s vysokoškolským prostředím a jeho fungováním. Zde se poprvé aktivně zapojil i do studentského života a na jaře 1968 pomáhal na VŠE zakládat Akademickou radu studentů. Na VŠE se rovněž seznámil i s Ladislavem Žižkou, spolužákem, se kterým se Palach setkával i po svém přestupu na Filozofickou fakultu. Právě Ladislav Žižka byl pravděpodobně jediným z jeho vrstevníků, ke kterému měl nejblíže a kterému byl nejotevřenější. Jemu také koneckonců poslal jeden ze svých posledních dopisů.

Právě na VŠE tak zažil Jan Palach zásadní období, které v něm ještě více prohloubilo zájem o politiku, a to období Pražského jara. Liberální prostředí Vysoké školy ekonomické poloviny 60. let bylo z tohoto hlediska pro Jana Palacha velmi příznivým prostředím. Mnozí pedagogové VŠE se podíleli na přípravě různých materiálů Dubčekova vedení KSČ, včetně Dubčekova Akčního programu. V březnu byl zveřejněn i rozsáhlý proreformní dokument pedagogů VŠE pod názvem „Některé náměty k současné hospodářské situaci ČSSR“, který spojil analýzu stavu hospodářství s koncepcí dalších změn. Pracovníci VŠE se rovněž pokusili zformulovat stanovisko i k ekonomickým aspektům připravované federalizace ČSSR. A dodejme zde ještě, že tehdejší rektor VŠE Vladimír Kadlec se v dubnu 1968 stal i ministrem školství.

VŠE se k Janu Palachovi hrdě hlásí a 16. ledna, v den, kdy se Jan Palach v roce 1969 rozhodl vyburcovat společnost k aktivnímu odporu prostředkem v naší zemi do té doby zcela ojedinělým – sebeupálením, se účastní i tradičního pietního aktu u Palachovy posmrtné masky na průčelí hlavní budovy Filozofické fakulty. U příležitosti blížícího se 50. výročí tohoto činu, který si připomene v roce 2019, se vedení VŠE rozhodlo instalovat v žižkovském kampusu VŠE pamětní desku. Ta bude umístěna ve vnitřním venkovním atriu u Staré budovy, které bude při této příležitosti přejmenováno na Atrium Jana Palacha. Vítězný návrh pamětní desky, jež vzejde ze studentské soutěže, kterou VŠE vypsala dne 1. března 2018 ve spolupráci s Akademií výtvarného umění v Praze, vybere odborná porota. Slavnostní odhalení pietního místa proběhne 16. ledna 2019 v 10 hodin.

Záměrem VŠE je při této příležitosti přejmenovat rovněž budovu koleje D (tzv. celá jednička) v Areálu kolejí VŠE na Jarově na „Kolej Jana Palacha“. Jedná se o kolej, v níž byl Jan Palach v době svého studia na VŠE ubytován. VŠE rovněž podporuje návrh pamětníků, resp. bývalých spolužáků Jana Palacha na VŠE umístit na uvedené budově kolejního areálu VŠE pamětní desku Janu Palachovi.