VŠE se hrdě hlásí k Janu Palachovi

Přesto, že Jan Palach bývá spojován s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, celé dva roky (1966–1968), tedy většinu svého vysokoškolského studentského života, strávil na Vysoké škole ekonomické, kde studoval obor Ekonomika zemědělství na tehdejší Výrobně-ekonomické fakultě. VŠE byla místem, kde se Jan Palach seznámil s vysokoškolským prostředím a jeho fungováním. Zde se poprvé aktivně zapojil i do studentského života a na jaře 1968 pomáhal na VŠE zakládat Akademickou radu studentů. Na VŠE se rovněž seznámil i s Ladislavem Žižkou, spolužákem, se kterým se Palach setkával i po svém přestupu na Filozofickou fakultu. Právě Ladislav Žižka byl pravděpodobně jediným z jeho vrstevníků, ke kterému měl nejblíže a kterému byl nejotevřenější. Jemu také koneckonců poslal jeden ze svých posledních dopisů.

Právě na VŠE tak zažil Jan Palach zásadní období, které v něm ještě více prohloubilo zájem o politiku, a to období Pražského jara. Liberální prostředí Vysoké školy ekonomické poloviny 60. let bylo z tohoto hlediska pro Jana Palacha velmi příznivým prostředím. Mnozí pedagogové VŠE se podíleli na přípravě různých materiálů Dubčekova vedení KSČ, včetně Dubčekova Akčního programu. V březnu byl zveřejněn i rozsáhlý proreformní dokument pedagogů VŠE pod názvem „Některé náměty k současné hospodářské situaci ČSSR“, který spojil analýzu stavu hospodářství s koncepcí dalších změn. Pracovníci VŠE se rovněž pokusili zformulovat stanovisko i k ekonomickým aspektům připravované federalizace ČSSR. A dodejme zde ještě, že tehdejší rektor VŠE Vladimír Kadlec se v dubnu 1968 stal i ministrem školství.

VŠE se k Janu Palachovi hrdě hlásí a 16. ledna, v den, kdy se Jan Palach v roce 1969 rozhodl vyburcovat společnost k aktivnímu odporu prostředkem v naší zemi do té doby zcela ojedinělým – sebeupálením, se účastní i tradičního pietního aktu u Palachovy posmrtné masky na průčelí hlavní budovy Filozofické fakulty. U příležitosti blížícího se 50. výročí tohoto činu, který si připomene v roce 2019, se vedení VŠE rozhodlo instalovat v žižkovském kampusu VŠE pamětní desku. Ta bude umístěna ve vnitřním venkovním atriu u Staré budovy, které bude při této příležitosti přejmenováno na Atrium Jana Palacha. Vítězný návrh pamětní desky, jež vzejde ze studentské soutěže, kterou VŠE vypsala dne 1. března 2018 ve spolupráci s Akademií výtvarného umění v Praze, vybere odborná porota. Slavnostní odhalení pietního místa proběhne 16. ledna 2019 v 10 hodin.

Záměrem VŠE je při této příležitosti přejmenovat rovněž budovu koleje D (tzv. celá jednička) v Areálu kolejí VŠE na Jarově na „Kolej Jana Palacha“. Jedná se o kolej, v níž byl Jan Palach v době svého studia na VŠE ubytován. VŠE rovněž podporuje návrh pamětníků, resp. bývalých spolužáků Jana Palacha na VŠE umístit na uvedené budově kolejního areálu VŠE pamětní desku Janu Palachovi.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague