Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyšel rozsáhlý druhý díl syntézy k dějinám VŠE

Související stránky

Rozsáhlý druhý díl syntézy k dějinám Vysoké školy ekonomické v Praze od autorského kolektivu výzkumného centra pro dějiny VŠE Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty analyzuje fungování školy na přelomu padesátých a šedesátých let a v reformním období šedesátých let 20. století. Publikace vznikla pod vedením prof. PhDr. Ing. Aleše Skřivana, Ph.D. a doc. Mgr. et Mgr. Andreje Tótha, Ph.D. Stejně jako v případě prvního dílu jsou i v tomto případě Dějiny VŠE v uvedeném období podány na pozadí nejen dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů na tehdejší partnerské bratislavské Vysoké škole ekonomické v Bratislavě, ale současně i na pozadí vývoje obdobných vysokoškolských institucích ve středoevropských zemích patřících nejen do tzv. zemí východního bloku: v Maďarsku, Německé demokratické republice a Polsku, ale i v Rakousku. Publikaci lze

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH, Andrej (eds.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. 640 s. ISBN 978-80-245-2192-3. (Další autoři: BRHELOVÁ, Jana, BROŽEK, Jan, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, DRÁBEK, Jakub, HOLEŇOVÁ, Petra, CHALUPECKÝ, Petr, JANHUBA, Miloslav, MACKENZIE, Iveta, MIKEŠ, Jan, MÜLLEROVÁ, Františka, NOVOTNÝ, Lukáš, SZOBI, Pavel, SYNEK, Miloslav, ZÁVODSKÝ, Prokop).

Druhý díl syntézy k dějinám VŠE, spolu s prvním dílem, lze zakoupit v prodejně ekonomické literatury nakladatelství Ekopress v mezaninu Staré budovy VŠE na Žižkově.

OBSAH:

Andrej Tóth – Aleš Skřivan ml.
K počátkům VŠE a vývoj její organizační struktury na pozadí proměny vysokoškolské soustavy v Československu po roce 1948

Andrej Tóth – Aleš Skřivan ml.
Povinné sbližování budoucí socialistické inteligence s dělnickou třídou – „družba“ VŠE s výrobní praxí v souladu se školskou politikou KSČ

Jana Brhelová – Lukáš Novotný
Vliv KSČ na vývoj VŠE v letech 1953–1965

Petra Holeňová
Vývoj studijních oborů na VŠE v letech 1955–1965

Prokop Závodský
Fakulta statistiky a její historické kořeny

Jana Brhelová – Pavel Szobi
Fakulta politické ekonomie a geneze jejího vývoje v letech 1953–1965

Iveta Mackenzie – Miloslav Synek
Fakulta výrobně ekonomická v padesátých a šedesátých letech

Eva Černohlávková – Františka Müllerová
Fakulta obchodní (1953 – 1959 Fakulta vnitřního a zahraničního obchodu)

Jan Mikeš – Miloslav Janhuba
Účetní evidence a fakulta financí a úvěru VŠE v letech 1953–1959

Jan Brožek
Institucionalizace vysokoškolského sportu v padesátých letech a počátky katedry tělesné výchovy na VŠE

Andrej Tóth – Aleš Skřivan ml.
Institut národohospodářského plánování – postgraduální studium a vědecká aspirantura na VŠE

Petr Chalupecký
Vysoká škola ekonomická v Bratislavě v kontextu společenských proměn druhé poloviny padesátých a první poloviny šedesátých let

Pavel Szobi
Vysoká škola ekonomická v Berlíně na přelomu padesátých a šedesátých let

Jan Brožek
Sovětizace polského vysokého školství na příkladu Vysoké školy ekonomické ve Varšavě ve čtyřicátých a padesátých letech

Andrej Tóth – Aleš Skřivan ml.
K Ekonomické univerzitě Karla Marxe v Budapešti v padesátých letech na pozadí charakteru Rákosiho režimu, společensko-politických událostí v roce 1956 a v první polovině šedesátých let

Lukáš Novotný
Od c. k. Exportní akademie (k. k. Exportakademie) k Vysoké škole pro světový obchod (Hochschule für Welthandel). K činnosti a vývoji rakouské vysoké školy ekonomické v 50. a 60. letech dvacátého
století