Výstava CTVS

Centrum pro dějiny VŠE plní kromě své primární funkce, totiž publikování vědeckých článků o naší škole, digitalizace archivu a šíření dobrého jména školy i další činnosti spojené s mapováním vysokoškolského života dob minulých. Na základě záměru přiblížit současníkům studium starších ročníků a současně s tím uchovat informace, či vzpomínky relativně nedávno absolvujících studentů, vznikla první virtuální výstava „FM VŠE“, na níž navázala minulý rok na podzim druhá výstava, která je tentokrát věnována sportu na půdě vysoké školy.

Původní verze prošla aktualizací, kde kromě textů byly přidány i další fotografie získané ze soukromých archivů pamětníků.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague