Zemřel doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc., první děkan Fakulty managementu

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc., jeden ze zakladatelů Fakulty managementu. Zdeněk Žemlička byl v letech 1994 – 1998 rovněž jejím prvním děkanem, v té době ještě pod křídly Jihočeské univerzity.

Více informací o založení Fakulty managementu naleznete ve virtuální výstavě.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague