Zapiš se do dějin!

Projekt „Zapiš se do dějin“ slouží pro studentské organizace i pro jednotlivé studenty. Základní myšlenka tohoto projektu spočívá v uchování a následném použití informací o studentských aktivitách na VŠE.

V současné době většina vysokých škol v České republice teprve začíná spolupracovat se studentskými spolky a obecně s myšlenkou studentských mimoškolních aktivit. Vysoká škola ekonomická má jednoznačně největší zkušenosti se studentskými spolky a delší dobu je již aktivně podporuje. Z tohoto důvodu je třeba mapovat vývoj studentských aktivit takovým způsobem, aby se pro budoucí studium této problematiky dochovalo dostatek materiálů.

Jak nás kontaktovat?
– Per email: jakub.drabek [at] vse.cz

Co nás zajímá?
– Vše, co se týče studentských organizací. Fungování, konané akce, struktura atd.

Jak s tím následně budeme nakládat?
– Digitalizace / archivace, následné uložení na NAS server
– Materiály budou využity k mapování historie studentských spolků