Celkový přehled publikační činnosti

Od roku 2013 vzniklo v rámci výzkumu organizovaného CPD více jak 1 300 stran textu (v podobě tiskových stran) publikovaného v monografiích, ve formě odborných studií v domácích i zahraničních odborných recenzovaných časopisech, v konferenčních sbornících atd. Zde přinášíme přehled všech textů:

BRHELOVÁ, Jana – HALÍKOVÁ, Petra. Communist educational policy (1948–1960): Long-term goals, reccuring failures and the Reconstruction in 1960. In: HELÍSEK, Mojmír. Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů: Příspěvky z konference doktorandů VŠFS i jiných VŠ (2015) (Economy and Finance – the results of research: Doctoral students conference proceedings, University of Finance and Administration (2015)), Praha 2015, ISBN 978-80-7408-128-6.

BRHELOVÁ, Jana – NOVOTNÝ, Lukáš. Vliv KSČ na vývoj VŠE v letech 1953–1965. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 169–188. ISBN 978-80-245-2192-3.

BRHELOVÁ, Jana – SZOBI, Pavel. Fakulta politické ekonomie a geneze jejího vývoje v letech 1953–1965. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 225–242. ISBN 978-80-245-2192-3.

BROŽEK, Jan. Institucionalizace vysokoškolského sportu v padesátých letech a počátky katedry tělesné výchovy na VŠE. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 325–342. ISBN 978-80-245-2192-3.

BROŽEK, Jan. Rok 1968 pohledem studenta, asistentky, pedagoga a docenta. In: SZOBI, Pavel, Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze, Praha, 2015. ISBN 978-80- 248-3225- 8. s. 78-89.

BROŽEK, Jan. Sovětizace polského vysokého školství na příkladu Vysoké školy ekonomické ve Varšavě ve čtyřicátých a padesátých letech. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 407–416. ISBN 978-80-245-2192-3.

ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva – MÜLLEROVÁ, Františka. Fakulta obchodní (1953–1959 Fakulta vnitřního a zahraničního obchodu). In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 277–300. ISBN 978-80-245-2192-3.

DEVÁTÁ, Markéta, Vysoká škola politických a hospodářských věd. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha 2014, s. 83–98.

DRÁBEK, Jakub – HLADÍK, Jan. K působení dobrovolných studentských organizací v rámci zajišťování zahraničních kontaktů studentů VŠE ve druhé polovině šedesátých let. In: TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2018, s. 193–238. ISBN 978-80-86781-37-2.

FABIANKOVÁ, Klára – CHALUPECKÝ, Petr – JOHNSON, Zdenka. K Šikově reformě a významu odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. In: TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2018, s. 82–103. ISBN 978-80-86781-37-2.

HOLEŇOVÁ, Petra. Vývoj studijních oborů na VŠE v letech 1955–1965. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 189–208. ISBN 978-80-245-2192-3.

HUBENÝ, David. Nerealizovaná konkurence – německá vysoká škola obchodní. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej. Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 65–82. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

CHALUPECKÝ, Petr – JOHNSON, Zdenka, Differences between Czech and Slovak economic higher education from 1945–1953. In: History of Education, 2016, vol. XX, No. X, pp 1–17. online: http://dx.doi.org/10.1080./0046760X.2016.1154614

CHALUPECKÝ, Petr – JOHNSON, Zdenka. Srovnání vývoje českého a slovenského vysokého ekonomického školství mezi 1945–1953. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha 2014, s. 155–168.

CHALUPECKÝ, Petr. Vysoká škola ekonomická v Bratislavě v kontextu společenských proměn druhé poloviny padesátých a první poloviny šedesátých let. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 381–400. ISBN 978-80-245-2192-3.

JANHUBA, M. 120 let od (ne)vydání českého překladu knihy „Pojednání o účetnictví“ od Luca Pacioliho. Český finanční a účetní časopis. 2014. sv. 9, č. 1, s. 118-124. ISSN 1802-2200.

JANHUBA, M. Jeden z mnoha malých historických mezníků. In ÚČETNICTVÍ A AUDITING V PROCESU SVĚTOVÉ HARMONIZACE (14. : 2014 : BRNO, ČESKO), – HORA, M. — VAŠEKOVÁ, M. (ed.). Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace: sborník z mezinárodní vědecké konference : Brno, 3.-5. září 2014. Praha: Oeconomica, 2014, s. 36-39. ISBN 978-80-245-2045-2.

JANHUBA, M. Padesát let od návratu „účetnictví“ do hospodaření českých (československých) podniků a do výuky. In VAŠEKOVÁ, M. — HORA, M. (ed.). Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, s. 33-37. ISBN 978-80-225-4134-3.

JANHUBA, M. Účetnictví a jeho místo ve vědě a výuce na Vysoké škole ekonomické v Praze. Politická ekonomie: teorie modelování, aplikace. 2013. sv. 61, č. 4, s. 420-431. ISSN 0032-3233.

JANHUBA, M. Výuka teorie i praxe účetnictví na VŠE v Praze 1953-2013. Český finanční a účetní časopis. 2013. sv. 8, č. 2, s. 96-105. ISSN 1802-2200.

JOHNSON, Zdenka – CHALUPECKÝ, Petr. Prosazování marxisticko-leninské ekonomie do monetárního myšlení v Československu v letech 1945–1955. In: Moderní dějiny 2014, č. 2, s. 221–244, ISSN 1210-6860.

KOČVAR, Jan, SKŘIVAN, Aleš, KUBÁTOVÁ, Věra. K prostorovému zabezpečení VŠE. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej. Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 135–154. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

KODERA, Jan, ZÁVODSKÝ, Prokop, ŠIMPACH, Ondřej. Jan Stocký, Southern Bohemia and Mathematical Methods in Economics. In: HRONOVÁ, Stanislava, VLTAVSKÁ, Kristýna (ed.). Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE. Jindřichův Hradec, 02.09.2015 – 06.09.2015. Prague: Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 2015. 11 s. ISBN 978-80-245-2099-5.

KUBÁTOVÁ, Věra, NOVÁ, Blanka. Od Kajorova dvorce k Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. 2013, roč. 25, č. 25, s. 150–159. ISSN 1801-3759.

KUBÁTOVÁ, Věra. K okolnostem vzniku vysokého školství v Jindřichově Hradci a založení Fakulty managementu. Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. 2014, roč. 26, č. 26, s. 188–205. ISSN 1801-3759.

KUBÁTOVÁ, Věra. Ohlédnutí za vznikem vysokého školství v Jindřichově Hradci. Veřejná věc. 2013, roč. 11, č. 3, s. 8. ISSN 1214-2719.

MACKENZIE, I. (2015). Rozhovor s Václavem Hoffmannem. SZOBI, P. a kol. (2015). Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze. ISBN: 978-80-86277-79-0.

MACKENZIE, I. (2015). Rozhovor se Stanislavem Hradeckým. SZOBI, P. a kol. (2015). Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze. ISBN: 978-80-86277-79-0.

MACKENZIE, Iveta – SYNEK, Miloslav. Fakulta výrobně ekonomická v padesátých a šedesátých letech. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 243–276. ISBN 978-80-245-2192-3.

MIKEŠ, Jan – JANHUBA, Miloslav. Účetní evidence a fakulta financí a úvěru VŠE v letech 1953–1959. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 301–324. ISBN 978-80-245-2192-3.

NOVOTNÝ, L. – TÓTH, A.: K vývoji Vysoké školy obchodní v Praze (1919–1939). In: SKŘIVAN, A. – TÓTH, A. (eds.), Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy, Praha 2014, s. 53–64. ISBN 978-80-245-2068-1. [autorský podíl 50 %].

NOVOTNÝ, Lukáš – SKŘIVAN, Aleš ml. – HALÍKOVÁ, Petra. Založení Vysoké školy ekonomické v Praze (1953). In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha 2014, s. 99–129.

NOVOTNÝ, Lukáš, SKŘIVAN, Aleš. Cesta ke vzniku Vysoké školy ekonomické v roce 1953. Hospodářské dějiny – Economic History. 2013, roč. 28, č. 1, s. 51–66. ISSN 0231-7540.

NOVOTNÝ, Lukáš. Od c. k. Exportní akademie (k. k. Exportakademie) k Vysoké škole pro světový obchod (Hochschule für Welthandel). K činnosti a vývoji rakouské vysoké školy ekonomické v 50. a 60. letech dvacátého století. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 519–548. ISBN 978-80-245-2192-3.

NOVOTNÝ, Lukáš. Společensko-politická situace v Československu v reformním období (před rokem 1968). In: TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2018, s. 11–30. ISBN 978-80-86781-37-2.

NOVOTNÝ, Lukáš. Společensko-politická situace v roce 1968. In: TÓTH, Andrej –SKŘIVAN, Aleš ml. Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2018, s. 31–55. ISBN 978-80-86781-37-2.

SYNEK, M., HOFFMANN, V., MACKENZIE, I. (2013). Historie a vývoj vědního oboru podniková ekonomika. Politická ekonomie, 61(4), 388-406, ISSN: 0032-3233.

SYNEK, M., MACKENZIE, I. (2015). Prehistorie Fakulty podnikohospodářské v Praze. SZOBI, P. a kol. (2015). Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze. ISBN: 978-80-86277-79-0.

SZOBI, Pavel, aj. Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze. Praha: Setoutbooks.cz, 2015. 156 s. ISBN 978-80-86277-79-0.

SZOBI, Pavel. Vysoká škola ekonomická v Berlíně na přelomu padesátých a šedesátých let. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 401–406. ISBN 978-80-245-2192-3.

SZOBI, Pavel. Založení a počátky vysoké školy ekonomické v Berlíne. In: SKŘIVAN, Aleš jr. – TÓTH, Andrej (eds.). Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy, Praha 2014, pp. 231–238.

ŠVEJDOVÁ, Jana – HOLEŇOVÁ, Petra. Vliv KSČ na vývoj vysokých škol v šedesátých letech s důrazem na VŠE. In: TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2018, s. 68–81. ISBN 978-80-86781-37-2.

TÓTH, Andrej – HLADÍK, Jan – SKŘIVAN, Aleš ml. Rok 1968 na Vysoké škole ekonomické v Praze a jeho dozvuky. In: TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2018, s. 104–192. ISBN 978-80-86781-37-2.

TÓTH, Andrej – SKŘIVAN Jr. Aleš, On the Beginnings of the Hungarian University of Economics, or the Karl Marx University of Economics in Budapest. In: Historia Social y de la Educación / Social and Education History 5(2), 2016, 161-187.

TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. Institut národohospodářského plánování – postgraduální studium a vědecká aspirantura na VŠE. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 343–380. ISBN 978-80-245-2192-3.

TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. K Ekonomické univerzitě Karla Marxe v Budapešti v padesátých letech na pozadí charakteru Rákosiho režimu, společensko-politických událostí v roce 1956 a v první polovině šedesátých let. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 417–518. ISBN 978-80-245-2192-3.

TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. K počátkům VŠE a vývoj její organizační struktury na pozadí proměny vysokoškolské soustavy v Československu po roce 1948. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 15–106. ISBN 978-80-245-2192-3.

TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. Povinné sbližování budoucí socialistické inteligence s dělnickou třídou – „družba“ VŠE s výrobní praxí v souladu se školskou politikou KSČ. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 107–168. ISBN 978-80-245-2192-3.

TÓTH, Andrej, SKŘIVAN, Aleš. K počátkům Maďarské ekonomické univerzity, resp. Ekonomické univerzity Karla Marxe v Budapešti. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej. Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 169–230. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

ZÁVODSKÝ, Prokop, ŠIMPACH, Ondřej. J. N. Müllner And the Beginnings of Demographic Statistics in the Czech Lands. In: The 8th International Days of Statistics and Economics. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný: Melandrium, 2014, s. 1687–1695. ISBN 978-80-87990‐02-5.

ZÁVODSKÝ, Prokop, ŠIMPACH, Ondřej. Sixty of Teaching Statistics at the Prague University of Economics and Business. In: The 7th International Days of Statistics and Economics. Prague, 19.09.2013–21.09.2013. Slaný: Melandrium, 2013, s. 1573–1582. 1624 s. ISBN 978-80-86175-87-4.

ZÁVODSKÝ, Prokop, ŠIMPACH, Ondřej. Statistical and Topographical Description of the Czech Lands in the 18th and 19th Century. In: The 9th International Days of Statistics and Economics. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný: Melandrium, 2015, s. 1804–1813. ISBN 978– 80–87990-06-.

ZÁVODSKÝ, Prokop, ŠIMPACH, Ondřej. The Most Powerful Tool of Social Knowledge. Czech Statistical Theory in the 50s of the Last Century. Acta Aerarii Publici. 2014, roč. 11, č. speciální, s. 126–131. ISSN 1336-8818.

ZÁVODSKÝ, Prokop. 60 let statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Politická ekonomie. 2013, roč. 61, č. 4, s. 367–387. ISSN 0032-3233.

ZÁVODSKÝ, Prokop. Activities of the Departments of Statistics at the University of Economics in 2013. Statistika. 2014, roč. 94, č. 3, s. 96–100. ISSN 0322‐788X.

ZÁVODSKÝ, Prokop. Fakulta statistiky a její historické kořeny. In: SKŘIVAN, Aleš ml. – TÓTH, Andrej (ed.). Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 209–224. ISBN 978-80-245-2192-3.

ZÁVODSKÝ, Prokop. Shrnutí vývoje československého vysokého školství v období 1945–1968. In: TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml. Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2018, s. 56–67. ISBN 978-80-86781-37-2.

ZÁVODSKÝ, Prokop. Vývoj výuky ekonomických oborů v českých zemích do r. 1918. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej. Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 9–34. 242 s. ISBN 978‐80-245-2068-1.

ZÁVODSKÝ, Prokop. Životní jubileum doc. Ing. Eduarda Součka, CSc. Demografie. 2015, roč. 57, č. 3, s. 280–282. ISSN 0011-8265.

 

Texty na webu dostupné online:

BOUČKOVÁ, J. (2013). Historie katedry marketingu. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/studie-k-dejinam-vse/historie-kateder-na-vse/fakulta-podnikohospodarska/historie-katedry-marketingu/

HOFFMANN, V. (2014). Ideové kořeny Vysoké školy ekonomické. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/biografie/seznam/hoffmann-vaclav-prof-ing-rcdr-csc-dr-h-c/ideove-koreny-vysoke-skoly-ekonomicke/

HOFFMANN, V. (2013). Podnikové hospodářství v totalitním systému. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/biografie/seznam/hoffmann-vaclav-prof-ing-rcdr-csc-dr-h-c/hoffmann-vaclav-podnikove-hospodarstvi-v-totalitnim-systemu/

CHALUPECKÝ, Petr – JOHNSON, Zdenka. Differences between Czech and Slovak economic higher education from 1945 to 1953. History of Education [online]. 2016, roč. 45, č. 6, s. 758–774. ISSN 0046-760X. DOI: 10.1080/0046760X.2016.1154614. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/eprint/CpRRg5yXcKtfkg9qhxTW/full. ISSN 1464-5130 (online).

CHOMA, D. (2014). Fakulta podnikohospodářská / výrobně-ekonomická VŠE v Praze. Dostupné z: http://dejinynas.vse.cz:5000/index.cgi

CHOMA, D. (2015). 1953 – 1970: Fakulta podnikohospodářská / výrobně-ekonomická. Dostupné z: http://dejinynas.vse.cz:5000/index.cgi

CHOMA, D. (2015). Proč na začátku roku 2015 jsem si zopakoval svoje cesty do Polska z let 1957 – 1988. Dostupné z: http://dejinynas.vse.cz:5000/index.cgi

KLEIBL, J. (2013). Historie katedry personalistiky. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/studie-k-dejinam-vse/historie-kateder-na-vse/fakulta-podnikohospodarska/katedra-personalistiky/

KRAMEŠ, J. (2013). Historie katedry mikroekonomie. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/studie-k-dejinam-vse/historie-kateder-na-vse/fakulta-podnikohospodarska/historie-katedry-mikroekonomie/

KUBÁTOVÁ, Věra. Vznik vysokého školství a založení Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Auspicia [online]. 2014, č. 1, s. 139–145. ISSN 1214-4967. Dostupné z: http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/AUSPICIA-1-2014.pdf.

PATOČKA, J. (2013). Historie katedry ARTS managementu. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/studie-k-dejinam-vse/historie-kateder-na-vse/fakulta-podnikohospodarska/katedra-arts-managementu/

PERNICA, P. (2013). Historie katedry logistiky. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/studie-k-dejinam-vse/historie-kateder-na-vse/fakulta-podnikohospodarska/historie-katedry-logistiky/

SURYNEK, A. (2013). Historie katedry psychologie a sociologie řízení. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/studie-k-dejinam-vse/historie-kateder-na-vse/fakulta-podnikohospodarska/katedra-psychologie-a-sociologie-rizeni-a-jeji-historie/

SYNEK, M. (2013). Historie katedry podnikové ekonomiky. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/studie-k-dejinam-vse/historie-kateder-na-vse/fakulta-podnikohospodarska/historie-katedry-podnikove-ekonomiky/

SYNEK, M., HOFFMANN, V., MACKENZIE, I. (2016). Podniková ekonomika a její institucionální ukotvení po založení Vysoké školy ekonomické. Dostupné z: http://dejinynas.vse.cz:5000/index.cgi

TOMEK, G. (2014). Katedra materiálně-technického zásobování. Dostupné z: http://dejinynas.vse.cz:5000/index.cgi

VEBER, J. (2013). Historie katedry managementu. Dostupné z: http://dejiny.vse.cz/studie-k-dejinam-vse/historie-kateder-na-vse/fakulta-podnikohospodarska/katedra-managementu/

ZÁVODSKÝ, Prokop. 60th Anniversary of Statistics at the University of Economics In Prague. Statistika [online]. 2013, roč. 93, č. 4, s.87–96. ISSN 0322-788X. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/engc/5100248C49/$File/180213q4087.pdf.

 

Publikace v tisku:

BRHELOVÁ, Jana – NOVOTNÝ, Lukáš, Vliv KSČ na vývoj Vysoké školy ekonomické v Praze v letech 1953–1965. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

BRHELOVÁ, Jana – SZOBI, Pavel, Fakulta politické ekonomie a geneze jejího vývoje v letech 1953–1965. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

BROŽEK, Jan. Institucionalizace vysokoškolského sportu v padesátých letech 20. století a počátky katedry tělesné výchovy na Vysoké škole ekonomické v Praze. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

BROŽEK, Jan. Sovětizace polského vysoké školství na příkladu Vysoké školy ekonomické ve Varšavě v 40. a 50. letech 20. století. In: In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva – MULLEROVÁ, Františka, Fakulta obchodní (1953 – 1959 Fakulta vnitřního a zahraničního obchodu). In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

HALÍKOVÁ, Petra, Vývoj studijních oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1955 – 1965. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

CHALUPECKÝ, Petr, Vysoká škola ekonomická v Bratislavě v kontextu společenských proměn druhé poloviny 50. a první poloviny 60. let 20. Století. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

MIKEŠ, J. – JANHUBA, M.: Účetní evidence a fakulta financí a úvěru VŠE v Praze v letech 1953-1959. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

NOVOTNÝ, Lukáš, Od c. k. Exportní akademie (k. k. Exportakademie) k Vysoké škole pro světový obchod (Hochschule für Welthandel). K činnosti a vývoji rakouské vysoké školy ekonomické v 50. a 60. letech dvacátého století. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

NOVOTNÝ, L. – SKŘIVAN, A.: DER WEG ZUR ENTSTEHUNG DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT IM JAHR 1953, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 17 (2014), s. 101-114.

SKŘIVAN, Aleš – TÓTH, Andrej, Povinné sbližování budoucí socialistické inteligence s dělnickou třídou „družba“ VŠE s výrobní praxí v souladu se školkou politikou KSČ. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

SKŘIVAN, Aleš – TÓTH, Andrej, Národohospodářský institut a postgraduální vzdělávání. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

SYNEK, M., MACKENZIE, I. (2016). Fakulta výrobně-ekonomická v 50. a 60. letech 20. století. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

SZOBI, Pavel, Vysoká škola ekonomická v Berlíně na přelomu padesátých a šedesátých let 20. Století. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš, K Ekonomické univerzitě Karla Marxe v Budapešti v 50. letech na pozadí charakteru Rákosiho režimu, společensko-politických událostí v roce 1956 a v první polovině 60. let. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš, K počátkům VŠE a vývoj její organizační struktury na pozadí proměny vysokoškolské soustavy v Československu po roce 1948. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

ZÁVODSKÝ, Prokop, Fakulta statistiky a její historické kořeny. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě.

V recenzním řízení:

NOVOTNÝ Lukáš – SKŘIVAN Jr. Aleš – HALÍKOVÁ Petra, On the Establishment of the Prague University of Economics and Business (1953), In: History of Education

SZOBI Pavel, „Portuguese students in Czechoslovakia between 1974 and 1989: An Encounter With Real Socialism“, in: Iberoslavica