Listopad 1989 na VŠE ve fotografiích

Za Vysokou školu ekonomickou se vzpomínkové akce 17. listopadu 1989 sice zúčastnila jen hrstka pedagogů a zhruba patnáct studentů, ale otřesný způsob násilného potlačení této studentské demonstrace bezpečnostními oddíly vyvolal na škole následnou masovou studentskou okupační stávku, která byla všeobecná a měla podporu i většiny pedagogů a zaměstnanců.

V souvislosti s 30. výročím událostí 17. listopadu 1989 si průběžně připomeňme tehdejší atmosféru i významné milníky, které výrazně zasáhly i do všedních dnů VŠE.

Atmosféru dnů sametové revoluce na VŠE ilustruje sbírka fotografií Centra pro dějiny VŠE. Autorkami většiny z nich jsou Ing. Helena Erbenová a Ing. Marie Špitálníková, tehdejší posluchačky VŠE v Praze.