První díl syntézy k dějinám VŠE v Praze ve středoevropském situačním kontextu

Publikace „Dějiny VŠE v Praze I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy“ (240 s.; ISBN 978-80-245-2068-1) je prvním dílem plánované vícedílné řady, která vzniká v gesci Centra pro dějiny VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE. Cílem této řady je detailně zmapovat fungování ústřední ekonomické vysoké školy u nás ve středoevropském situačím kontextu. Tento publikační projekt reaguje na institucionalizaci výzkumu dějin VŠE založením Centra pro dějiny VŠE v roce 2013 a jeho dosavadní výsledky výzkumu nejen v souvislosti s šedesátiletým výročí založení VŠE, které si tato prestižní ekonomická vysoká škola v České republice připomínala právě v roce 2013.

První díl mapuje počátky vyššího vzdělávání v ekonomických disciplínách od poloviny 17. století v českých zemích, problematiku založení a fungování Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO), předchůdkyně pozdější VŠE, bezprostřední bouřlivé období po druhé světové válce, resp. po roce 1948 a samotný proces ustavení VŠE v Praze v roce 1953. Srovnán je i vývoj slovenského a českého vysokého ekonomického školství mezi lety 1945 a 1953. Ze středoevropských zemí jsou počátky ústředních ekonomických vysokých škol sledovány v případě Maďarska a Německé demokratické republiky.

Editory publikace jsou ředitel CPD prof. Aleš Skřivan ml. a tajemník CPD dr. Andrej Tóth. Na přípravě publikace se dále podíleli: dr. Markéta Dvořáková, Ing. Petra Halíková, Mgr. David Hubený, Ing. Petr Chalupecký, Ing. Zdenka Johnson, dr. Jan Kočvar, dr. Lukáš Novotný, Mgr. Věra Kubátová, dr. Pavel Szobi a Ing. Prokop Závodský.

Obsah publikace