O centru

Posláním Centra pro dějiny VŠE je systematicky zdokumentovat historii Vysoké školy ekonomické v Praze a současně také celou problematiku vysokoškolské výuky ekonomie v Československu, a to nejen po roce 1953, ale i v období dřívějším, zejména po vzniku samostatného československé státu. Odborné  zaměření výzkumného centra má přesah nejen institucionální, ale i oborový. Jeho ambicí je zkoumat i mnohem širší oblast dějin univerzitní, resp. vysokoškolské výuky v Československu po roce 1918.

Cílem centra je rovněž postupná digitalizace relevantních historických dokumentů uložených ve spisovně školy a vytvoření uceleného systematizovaného digitálního archivu. Do něj však budou postupně vkládány nejen digitalizované interní archivní materiály vzešlé v průběhu uplynulé šedesátileté historie školy, ale postupně i vybrané odborné publikace, týkající se vysokoškolské výuky ekonomie u nás.

Centrum bylo založeno u příležitosti šedesátiletého výročí VŠE, kterou naše škola oslavila v září roku 2013. U této příležitosti se pracovníci centra podíleli na koncepci a přípravě výstavy, která proběhla na přelomu září a října 2014 v atriu Rajské budovy. Výstava dokumentovala nejen historii naší školy od roku 1953, včetně historie výuky ekonomických oborů u nás od 18. století, ale zejména i její současnost, jak na celoškolské úrovni, tak skrze profil jednotlivých fakult. V pozadí však nezůstala ani další pracoviště školy včetně velmi úspěšného folklórního souboru VŠE. V následujících měsících byl připraven i katalog výstavy. (Viz zde galerii fotografií z výstavy.) S některými texty z výstavních panelů se v současnosti trvale potkáváte i ve společných prostorách hlavní budovy VŠE na Žižkově.