Virtuální výstava VŠE a rok 1968

Jan Palach

Zdrojem následujících fotografií vztahujících se k životu a smrti Jana Palacha, který v letech 1966–1968 studoval na VŠE, je únorové číslo francouzského časopisu Paris Match z roku 1969. Časopis mimo jiné obsahoval rozsáhlou fotoreportáž věnovanou Janu Palachovi z pera zvláštní zpravodajky Huguette Bodardové. Jména autorů fotografií v časopisu otištěných redakce neznala, avšak každý obrázek byl opatřen popisky, jež jsme v mírně upravené podobě převzali.