Lidé

 

 

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

vedoucí Katedry hospodářských dějin

místnost NB36

ales.skrivan@vse.cz

doc. Mgr. et. Mgr. Andrej Toth, Ph.D.

Kancléř VŠE

místnost NB36 a NB158

andrej.toth@vse.cz

 

 

Ing. Jakub Drábek

studentský tajemník rektorky

odborný asistent prorektorky pro strategii

jakub.drabek@vse.cz
Ing. Jana Brhelová jana.brhelova@vse.cz
Ing. Jan Hladík xhlaj47@vse.cz
PaedDr. Jaroslav Boštička bosticka@vse.cz