Workshop „Proměny vysokého ekonomického školství ve 40. a 50. letech 20. století ve střední Evropě“