Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH, Andrej (eds.).  Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. 640 s. ISBN 978-80-245-2192-3. (Další autoři: BRHELOVÁ, Jana, BROŽEK, Jan, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, DRÁBEK, Jakub, HOLEŇOVÁ, Petra, CHALUPECKÝ, Petr, JANHUBA, Miloslav, MACKENZIE, Iveta, MIKEŠ, Jan, MÜLLEROVÁ, Františka, NOVOTNÝ, Lukáš, SZOBI, Pavel, SYNEK, Miloslav, ZÁVODSKÝ, Prokop).

Druhý díl syntézy k dějinám Vysoké školy ekonomické v Praze od autorského kolektivu Katedry hospodářských dějin NF analyzuje fungování školy na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let 20. století. Dějiny VŠE v uvedeném období jsou podány na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů na tehdejší partnerské bratislavské Vysoké škole ekonomické v Bratislavě a i na obdobných vysokoškolských institucích ve středoevropských zemích patřících nejen do tzv. zemí východního bloku: v Maďarsku, Německé demokratické republice a Polsku, ale i v Rakousku.