Brožura k výstavě „60. let VŠE v Praze“

Brožura k výstavě k dějinám VŠE, která byla uspořádána v zimním semestru akademického roku 2013/14 nejprve v atriu v sídle VŠE v Praze na Žižkově, poté na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci, vznikla z jednotlivých informačních panelů, které byly u příležitosti výstavy připraveny pod vedením Centra pro dějiny VŠE. Kurátorem výstavy byl tajemník Centra dr. Andrej Tóth. Publikace obsahuje základní informace k dějinám vysokoškolského vzdělávání v českých zemích od 17. stol. do vzniku VŠE v Praze v roce 1953 a dále přehled historie jednotlivých fakult VŠE a dalších součástí včetně folkorního souboru VŠE GAUDEAMUS. Editorem brožury byli dr. Andrej Tóth a prof. Hana Machková.