Ustavení stávkového výboru na VŠE a jeho první prohlášení

Podle policejních spisů byla VŠE spolu s DAMU jedním z hlavních iniciátorů vydání prohlášení kritizujícího zákrok Veřejné bezpečnosti proti studentům 17. listopadu 1989 a výzvy k vyhlášení týdenní stávky studentů i učitelů vysokých škol.

Stávkující studenty VŠE reprezentoval tzv. stávkový výbor. Ten byl ustaven v pondělí 20. listopadu 1989, kdy se v ranních hodinách na VŠE konala z popudu mladých pedagogů schůze Závodní organizace ROH za účelem odsouzení zákroku Veřejné bezpečnosti proti studentům 17. listopadu 1989. Studenti a pedagogičtí pracovníci se tím připojili ke stávce pražských vysokoškoláků. Nově vzniklý stávkový výbor čítal (asi) 30 studentů, každá fakulta měla ve výboru pět svých zástupců.

Stávkový výbor VŠE vydal okamžitě výzvu k občanům, v níž s odkazem na celonárodní podporu zahájené stávky studentů jasně deklaroval nezbytnost hlubokých strukturálních změn politického systému včetně řízení národního hospodářství a apeloval současně na změnu celkového společenského klimatu v zemi v zájmu obnovení mravní a občanské odpovědnosti každého jednotlivce.

Autentické dokumenty celoškolského stávkového výboru VŠE si můžete prohlédnout v galerii.