Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH, Andrej (eds.). Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. Praha: Agentura Pankrác s. r. o.,  2018, 276 s. ISBN 978-82-86781-37-2. (další autoři: DRÁBEK Jakub, FABIANKOVÁ Klára, HLADÍK Jan, HOLEŇOVÁ Petra, CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka, NOVOTNÝ Lukáš, ŠVEJDOVÁ Jana,  ZÁVODSKÝ, Prokop)

Publikace seznamuje s odrazem událostí roku 1968 a s jeho dozvuky na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Hlavní pozornost je věnována ohlasu školy na reformní období, respektive polednový obrodný proces. Odpovídá mimo jiné na otázky, jak se její pracovníci zapojovali do reformního procesu nebo jaký byl bezprostřední dopad srpnových událostí na VŠE. Zároveň akcentuje širší kontext politicko-společenského vývoje v Československu v reformním období šedesátých let a v roce 1968. Monografie je dílem autorů, kteří se v rámci širšího výzkumného týmu dlouhodobě zabývají výzkumem vývoje ekonomického vysokoškolského vzdělávání u nás. Jádro tohoto týmu působí na Katedře hospodářských dějin NF VŠE. Publikace byla zpracována nejen na základě studia primárních pramenů ze Spisovny VŠE a Národního archivu v Praze, ale i na základě cenných pramenů získaných od pamětníků, například aktivních studentů VŠE v roce 1968.