Vládní nařízení č. 40 /1952 Sb., § 7, odst. 1 a 2

40.  

Vládní nařízení

ze dne 19. srpna 1952

o dalších změnách v organisaci vysokých škol

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 58/1950

Sb., o vysokých školách:

§ 1

(1) Z dosavadní chemické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje dnem 1. září 1952 vysoká škola chemická v Praze.

(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty anorganické technologie, organické technologie a potravinářské technologie.

(3) Dnem 1. září 1953 se zřizuje na této vysoké škole fakulta chemické technologie paliv.

§ 2

(1) Na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě se zřizují dnem 1. září 1952 fakulty ekonomicko-inženýrské.

(2) Na vysoké škole báňské v Ostravě se zřizuje dnem 1. září 1953 fakulta ekonomicko-inženýrská.

§ 3

Fakulta speciálních nauk na Českém vysokém učení technickém v Praze se zrušuje dnem 1. září 1952.

§ 4

(1) Na Českém vysokém učení technickém v Praze se zřizuje dnem 1. září 1952 fakulta železniční.

(2) Z železniční fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje dnem 1. září 1953 vysoká škola železniční v Praze. Tato vysoká škola se dělí na fakulty stavební, strojní, elektrotechnickou a dopravně technickou.

§ 5

Fakulta společenských nauk vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze se včleňuje dnem 1. září 1953 do filosoficko-historické fakulty Karlovy university v Praze.

§ 6

(1)Z dosavadní politicko-diplomatické fakulty vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze se zřizuje dnem 1. září 1952 fakulta mezinárodních vztahů.

§ 7

(1) Z dosavadní hospodářské fakulty vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze se zřizuje dnem 1. září 1953 vysoká škola ekonomická v Praze.

(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty všeobecně ekonomickou, výrobně ekonomickou, vnitřního obchodu, financí a úvěru a na fakultu statistiky.

§ 8

(1) Vysoká škola hospodářských věd v Bratislavě se přeměňuje dnem 1. září 1953 na vysokou školu ekonomickou v Bratislavě.

(2) V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy.

§ 9

Z dosavadní přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze se zřizují dnem 1. září 1952 fakulta matematicko-fysikální a fakulta biologická.

§ 10

Na Masarykově universitě v Brně a na Slovenské universitě v Bratislavě se zřizují dnem 1. září 1952 fakulty farmaceutické. 

§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Rais v. r.

za ministra Dr. Nejedlého