Virtuální výstava VŠE a rok 1968

Centrum pro dějiny VŠE bude na svých webových stránkách v roce 2018 zveřejňovat zajímavý obrazový a další materiál vztahující se k roli VŠE během událostí roku 1968, respektive v širších souvislostech druhé poloviny 60. let.

První část se věnuje Janu Palachovi.