Fakulta managementu oslavila 25 let

Jediná fakulta VŠE sídlící mimo Prahu a zároveň nejmladší fakulta VŠE oslavila 26. října 25 let fungování. Oficiálních oslav Fakulty managementu v Jindřichově Hradci se zúčastnil starosta města, kancléř VŠE, děkani ostatních fakult i stovky studentů, absolventů a přátel fakulty.

Během slavnostního odpoledne měli zájemci při komentované prohlídce možnost prohlédnout si prostory, kam se veřejnost běžně nedostane, např. zasedací místnost děkana s taláry a insigniemi, zpřístupněna byla i střecha s krásným výhledem. Návštěvníci se mohli také blíže seznámit s fakultou díky instalovaným výstavám mapujícím její současnost i minulost – Fakulta se představuje a Fakulta v běhu času. Oslavy vyvrcholily předáním pamětních listů děkanovi Vladislavu Bínovi, který je převzal z rukou starosty Jindřichova Hradce Stanislava Mrvky a kancléře VŠE Andreje Tótha.

Fakultě managementu přejeme do dalších let hodně úspěchů!