Na VŠE proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky bývalého studenta VŠE Jana Palacha

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a zástupci akademické obce odhalili v areálu VŠE na Žižkově pamětní desku připomínající osud Jana Palacha. Dalším generacím studentů bude připomínat jeho odkaz. Během slavnostního aktu byla také podle Jana Palacha pojmenována vnitřní dvorana, jež ponese nově název Atrium Jana Palacha.

Pamětní deska je umístěna ve vnitřní dvoraně u tzv. Staré budovy. VŠE nechala upravit celý prostor tak, aby vzniklo důstojné místo, kde si studenti VŠE budou moci připomínat statečný čin svého předchůdce. Odhalení pamětní desky se zúčastnil předseda ČKR a rektor UK prof. Tomáš Zima, předseda studentské komory RVŠ Michal Zima, rektor AVU doc. Tomáš Vaněk, studentka Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Dagmar Morová, autorka vítězného návrhu pamětní desky, spolužáci Jana Palacha i další osobnosti.

Pro generace studentů je Jan Palach symbolem osobní statečnosti v boji proti bezpráví a letargii ve společnosti. „Domníváme se, že je třeba dnešním studentům připomínat hodnoty, které jsou pro demokratickou společnost důležité. Jsme hrdí na to, že většinu svého studentského života prožil Jan Palach na VŠE,“ řekla ve svém projevu rektorka VŠE Hana Machková. „I když se později rozhodl přestoupit na Filosofickou fakultu UK, Vysoká škola ekonomická hrála v jeho životě stále významnou úlohu. O tom svědčí například skutečnost, že jeden ze tří dopisů o svém činu adresoval Jan Palach svému nejlepšímu příteli a spolužákovi z VŠE Ladislavu Žižkovi. V dopise jej požádal, aby náš školní časopis Ekonom šířil myšlenky „Pochodně č. 1“. Spolu s těmito dopisy odeslal Palach v osudný den i pohlednici adresovanou dalšímu svému spolužákovi z VŠE Hubertu Bystřičanovi, kterou s odkazem na svůj záměr zakončil podpisem „Tvůj Hus“,“ přiblížila události z ledna 1969 rektorka.

Pamětní deska Jana Palacha vznikla v rámci společného projektu dvou pražských vysokých škol, a to VŠE a Akademie výtvarných umění v Praze (AVU). „Přáli jsme si, aby pamětní desku bývalému studentovi vytvořil také vysokoškolský student, proto jsme vyhlásili soutěž pro studenty sochařských ateliérů AVU. Ze šesti návrhů zaslaných do soutěže pak komise složená ze zástupců VŠE, AVU i spolužáků Jana Palacha zvolila návrh Dagmar Morové, který nejlépe odpovídal záměru VŠE na vytvoření důstojného pomníku,“ upřesnila prof. Hana Machková. Pamětní deska je vytvořena ze slitiny kovů a jejím hlavním motivem je symbolický odkaz na živou pochodeň, jež evokuje čin Jana Palacha.

Je mi velkou ctí, že jsem mohla vytvořit pamětní desku Janu Palachovi pro VŠE. Jsem sochařka a o činu a emocích, které jeho tragická smrt vyvolává i po padesáti letech, se mi těžko hovoří pomocí slov. O to víc jsem ráda, že jsem se mohla vyjádřit prostřednictvím své práce,“ vysvětlila studentka AVU.

Vysoká škola ekonomická hrála v průběhu reformního procesu v československé společnosti mimořádně významnou úlohu. Proto se vedení VŠE rozhodlo, že si tuto část historie školy, na kterou můžeme být právem hrdi, připomene a zároveň díky pamětní desce zůstane v areálu VŠE i trvalá vzpomínka pro další generace studentů a učitelů VŠE.

VŠE v minulém roce také zmapovala reformní procesy na VŠE a historii, která kráčela těmito místy. Kolektiv autorů z VŠE vydal odbornou monografii s názvem Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968.

Jsem pyšná na to, že se do vzpomínkových akcí na rok 1968 zapojili i naši současní studenti, kteří vydali speciální číslo studentského časopisu iList, jehož přílohou byl časopis Ekonom z roku 1969. Ráda bych na tomto místě poděkovala panu Eduardu Majorovi, jenž byl v roce 1969 šéfredaktorem tohoto časopisu studentů Vysoké školy ekonomické, za poskytnutí podkladů i za spolupráci na projektu vzpomínkových akcí na Jana Palacha,“ dodala rektorka VŠE.

Kromě slavnostního odhalení pamětní desky byl v den výročí statečného činu Jana Palacha nově pojmenován prostor, který se nachází v bezprostřední blízkosti budovy, kam bývalý student dva roky docházel. Nese právě jeho jméno – Atrium Jana Palacha.