Vzpomínka na Marka Frauwirtha

VŠE si připomíná i události v roce 1939. Kancléř VŠE doc. Andrej Tóth se 15. listopadu  zúčastnil pietního aktu – položení stolpersteinu – u rodného domu jednoho z devíti nacisty popravených studentů 17. listopadu 1939. Ing. Marek Frauwirth byl absolventem Vysoké školy obchodní, k jejímuž odkazu se dnešní VŠE hlásí.

V roce 1939 dokončil Marek Frauwirth Vysokou školu obchodní, kde získal titul inženýra. O prázdninách se v září 1939 zastavil na rodném Slovensku. Rodina jej přesvědčovala, aby se do Prahy, hlavního města protektorátu, již nevracel.  Ing. Frauwirth se ale opět se zapsal na Vysokou školu obchodní, začal pracovat na disertační práci a zároveň získal zaměstnání na slovenském konzulátu v Praze. S vědomím konzula Pavola Bujnáka se tam pod krycím jménem „Ing. Marek“ podílel na vydávání falešných pasů, kromě jiného i židům a odbojářům, kteří se potřebovali dostat z protektorátu (celkem jich bylo na konzulátě ilegálně vydáno 2216), a  zároveň se zapojil do roznášení odbojových letáků.

V den pohřbu studenta Jana Opletala (15. listopadu 1939) byl Marek Frauwirth zatčen kvůli protinacistickým letákům a o dva dny později byl zatčen gestapem a ještě téhož dne (bez soudu) popraven.

Více informací: https://iforum.cuni.cz/IFORUM-15428.html)