Durčáková Jaroslava, prof.

(* 21. 3. 1941 v Praze)

Devátá rektorka VŠE v období 1. února 2000 – 31. ledna 2006.

V roce 1963 absolvovala Fakultu financí a úvěrů VŠE, poté pracovala v letech 1963-1964 ve Státní bance československé jako úvěrový inspektor a ekonom. V letech 1964-1968 byla interní vědecká aspirantka na katedře financí a úvěru, poté v 1968-1990 jako odborná asistentka. V letech 1990-1993 působila jako vedoucí katedry měnové teorie a politiky na Fakultě financí a účetnictví VŠE a zároveň jako v letech 1991-1993 jako proděkanka pro zahraniční vztahy na téže fakultě. Poté byla v roce 1993 jmenována prorektorkou pro zahraniční spolupráci. Z této funkce kandidovala na rektorku VŠE a byla zvolena. Volbu popsal P. Závodský: „Naopak velmi dramaticky probíhaly volby v listopadu 1999. Z původních sedmi kandidátů po prvním kole vypadli doc. Jiří Ivánek, prof. Jiří Jindra, doc. Michal Spirit a doc. Mikuláš Pichanič. Po druhém kole byla vyřazena doc. Štěpánka Nováková. Teprve ve třetím kole zvítězila nad profesorem Žákem doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Získala minimální počet hlasů potřebný ke zvolení, tedy 16 hlasů při celkovém počtu 31 senátorů. Také při volbách v říjnu 2002 byl výsledek dlouho na vážkách. Teprve ve třetím kole zvítězila poměrně těsně nad Mikulášem Pichaničem dosavadní rektorka Jaroslava Durčáková, ačkoliv to byli jediní dva kandidáti.[1]

Během svého působení ve funkci rektorky mj. zadala sociální audit školy[2], zajistila financování výstavby Rajské budovy (systémové dotace MŠMT, prodej objektů ve Štěpánské a Černé ulici, vlastní FRIM školy)[3], řídila přechod na tzv. evropské kredity (ECTS), snažila se o intenzivní kontakt se studenty (tzv. Snídaně s rektorkou, pravidelná Setkání se studenty[4]).

K pozici žen v akademickém a vědeckém světě se v jednom rozhovoru vyjádřila: „Možná vám řeknu něco, co vám bude připadat trochu netypické. Já jsem vlastně bývala při různých jednáních často jediná žena mezi mnoha muži, ale nikdy jsem to nevnímala tak, že je třeba to brát z tohoto pohledu, jako ženskou a mužskou záležitost. Když jsem se stala rektorkou, byla jsem po osmdesáti letech první žena na takovém postu v historii naší školy a vím, že v novinách psali nějaké články o tom, že nastupuje rektor v sukních. Nechápala jsem proč. Rektor může být dobrý, nebo špatný, buď má nějakou vizi, nebo nemá vizi, ale ten aspekt, že jsem žena, mně v tomto kontextu nepřišel až tak důležitý. Tady na škole je to, co se týká žen a mužů, vyrovnané. Já jsem třeba během svého rektorování měla dvě prorektorky, teď je tady děkanka, několik proděkanek, několik žen na postech vedoucích kateder a samozřejmě tady taky bylo vždy docela dost studentek, takže možná i to prostředí nějak ovlivnilo, že mi to až tak nepřipadalo. Je ale asi důležité, aby byla nějaká rovnováha.“[5]

Po uplynutí dvou funkčních období působí na katedře měnové teorie a politiky na Fakultě financí a účetnictví VŠE. V roce 2011 jí byla udělena Medaile Aloise Rašína.

V roce 1977 získala kandidaturu věd (CSc).[6] V roce 1990 byla jmenována docentkou pro obor financí, v roce 1993 se řádně habilitovala podle nových pravidel[7]. V roce 2011 byla jmenována profesorkou pro obor finance.[8] Působí v řadě pedagogických, vědeckých a výzkumných institucí. Například je členka Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (od roku 1993), členka Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha (od roku 1990), členka Vědecké rady Ekonomické univerzity v Bratislavě, (2003-2008), členka Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (2003- 2009), členka Vědecké rady České zemědělské univerzity (2003-2006). Byla členkou mnoha hodnotících komisí pro jmenování docentů a profesorů.

Připravila několik předmětů v anglickém jazyce (mj. výuka kurzu International Financial Management v mezinárodním programu CEMS Master na VŠE; Finance and Investment in Emerging Markets; výuka v programu MBA, Prague International Business School; intenzivní kurs Bradley University v rámci jejího letního programu v Praze), dále měla přednášky a speciální semináře na bakalářském, inženýrském a doktorském stupni studia se zaměřením na mezinárodní finance. Vedla mnoho diplomových prací a doktorských disertací.

Získala rozsáhlé mezinárodní zkušenosti. Organizovala programy zapojení zahraničních hostujících profesorů do pedagogického procesu a výrazně přispěla k uskutečnění značného počtu odborných stáží českých akademických pracovníků na renomovaných evropských a amerických univerzitách. Měla také rozhodující podíl na tom, že VŠE byla v devadesátých letech přijata do mezinárodních sítí prestižních evropských a světových univerzit. Působila ve vrcholových orgánech  významných evropských vzdělávacích asociací a institucí jako členka výkonné rady prestižní sítě škol obdobného typu, to znamená ekonomických a manažerských škol v Evropě, CEMS – Community of European Management Schools (1995-2000), členka výběrové komise Erasmus Mundus (2004), členka EQUIS Awarding Body (2000-2006)[9], členka výkonné rady EAISM (od roku 2005), členka mezinárodního poradního sboru rektora WUV, Vídeň (od roku 2006). Je předsedkyně mezinárodní odborné sekce  Economic and Business Studies EAIE – European Association for International Education, řídila rozsáhlé společné evropské projekty TEMPUS. Vybudovala mezinárodní program CEMS Master na VŠE, Praha a řídila uvedení VŠE do prestižních mezinárodních sítí CEMS a PIM (Partnership of International Management).

Absolvovala studijní pobyty, přednášky a pracovní pobyty na univerzitách v Evropě, USA,  Kanadě, Austrálii, Číně, Novém Zélandě, prezentovala příspěvky a řídila sekce na mnoha mezinárodních konferencích, zejména v oblasti mezinárodního vzdělávání.

Specializuje se na problematiku mezinárodních financí, na otázky teorie a politiky devizových kurzů a na teorii platební bilance.

Je autorkou učebního textu: Durčáková, J., Devizový kurs a finanční ekonomické nástroje ve vnějších vztazích chozrasčotní sféry: určeno pro posl. fak. národohosp., Praha: Vysoká škola ekonomická, 1987.

Je spoluautorkou učebních textů: Durčáková, J., Bakule, V. a Mandel, M., Mezinárodní finance, Praha 1991; REVENDA, Z. a kol., Peníze, banky a finanční trhy. Praha: Nad zlato, 1992; DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance, Praha 1993, 1998, 2000, 2003, 2007, 2010; VALACH, J. a kol., Finanční řízení podniku, Praha: Ekopress, 1997, 1999; VALACH, J. a kol., Finanční řízení a rozhodování podniku, Praha: Nad zlato, 1993; VALACH, J. a kol., Finanční strategie, Praha: Bilance, 1997, 1998; VALACH, J. a kol., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha: Ekopress, 2010.

Je autorkou studií: DURČÁKOVÁ, J., Vzdělávání ekonomů s evropskou dimenzí. Politická ekonomie, 1999, roč. 47, č. 1, s. 115–118; DURČÁKOVÁ, J., Partnership of Excellence in Economic Education. Prague Economic Papers. Praha: VŠE, 1999, vol. VIII, no. 1., s. 87–88; DURČÁKOVÁ, J., Inflace, devizový kurs a translační de­vi­zo­vá ex­po­zi­ce (teoretické aspekty). Český finanční a účetní časopis, 2008, roč. 3, č. 1, s. 40-56; DURČÁKOVÁ, J., Systémy měnových kurzů, jejich volba v tranzitivních ekonomikách a dopady na vývoj inflace a ekonomického růstu. Politická ekonomie, 2009, roč. 57, č. 3, s. 344-360; DURČÁKOVÁ, J., Foreign Exchange Rate Regimes and Foreigen Exchange Markets. Prague Economic Papers, 2011, roč. 20, č. 4, s. 309–328.

Je spoluautorkou studií: DURČÁKOVÁ, J., SLÁDKOVÁ, J., K souvislostem kurzů a cen – I. část. Finance a úvěr, 1988, roč. 38 (SNTL 26), č. 2, s. 110-120; DURČÁKOVÁ, J., SLÁDKOVÁ, J., K souvislostem kurzů a cen – II. část, Finance a úvěr, 1988, roč. 38 (SNTL 26), č. 3, s. 179–185; DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M., Foreign Exchange Rate Arrangements and Real Economic Growth in Transition Economies. Lappenranta 30.08.2001 – 31.08.2001. In: LIUHTO, Kari (ed.). Ten Years of Economic Transformation. Lappeenranta : University of Technology, 2001, s. 20–37; DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M., Foreign Exchange Rate Arrangements, Inflation and Real Economic Growth in Transition Economies. Prague Economic Papers. Praha: VŠE, 2002, no. 2, s. 135–149; DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M., TOMŠÍK, V., Puzzle in the Theory of Uncovered Interest Rate Parity – Empirical Verification for Transitive Countries. Finance India, June 2005, vol. 19, no. 2, s. 449-464; DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M., TOMŠÍK, V., Dynamický model nekryté úrokové parity (teorie a empirická verifikace v tranzitivních ekonomikách). Politická ekonomie, 2005, roč. 53, č. 3, s. 291-303; DURČÁKOVÁ, J., VALACH, J., Financování vývozu investičních celků. Český finanční a účetní časopis. 3/ 2009, s. 6-23; BRŮNA, K., DURČÁKOVÁ, J., International Liquidity and Foreign Exchange Reserves Adequacy in Connection with Choice of Exchange Rate System in the Czech Republic, Poland and Hungary. Dubrovník 24.06.2012 – 27.06.2012. In: International Academic Conference. Praha : IISES, 2012, s. 32–63; BRŮNA, K., DURČÁKOVÁ, J.,  Banking system liquidity absorption and monetary base backing in the context of exchange rate policy in the Czech Republic, Poland and Hungary. Post-Communist Economies, 2012, roč. 24, č. 2, s. 257–275.

Vedla mezinárodní projekty: DURČÁKOVÁ, J. An Integrated Strategy for the Prague University of Economics and Business, and Warsaw School of Economics to develop the network with CEMS schools. MONET, grant EU TEMPUS, JEP 11235, 1996–1998. Autorka, hlavní řešitelka a koordinátorka projektu 12 evropských univerzit; DURČÁKOVÁ, J. Premier European Standards project – An Integrated Development Strategy for the Prague University of Economics and Business. Grant EU TEMPUS, JEP 07614, 1994–1996. Autorka, hlavní řešitelka a koordinátorka projektu 8 univerzit; DURČÁKOVÁ, J. Finance and Accounting Educational Program. Grant EU TEMPUS, JEP č. 2075, 1991-1993. Autorka, hlavní řešitelka a koordinátorka projektu 4 univerzit.

Autor textu: F. Stellner[1] závodský, Prokop, Jak se dříve volil a nevolil rektor Vysoké školy ekonomické, in: ilist.cz, 14. 11. 2005, http://www.ilist.cz/clanky/jak-se-drive-volil-a-nevolil-rektor

[2] DURČÁKOVÁ, Jaroslava, Zpráva rektorky pro akademické plénum VŠE dne 6.3.2001, in: ilist.cz, 1. 4. 2001,  http://www.ilist.cz/clanky/rektorka-akademicke-plenum-2001

[3] DURČÁKOVÁ, Jaroslava, Palčivé problémy financování českých vysokých škol se dotýkají i VŠE, in: ilist.cz,19. 11. 2001, http://www.ilist.cz/clanky/problemy-financovani-se-dotykaji-vse

[4] Fotografie ze setkání ze dne 19. 2. 2003: http://nb.vse.cz/~durcak/setkani/index.htm

[5] Tenglerová, Hana, Projekty, in: Projekt Národní kontaktní centrum – ženy a věda, 2004, http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=3&s3=27&s4=4&s5=0&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2706

[6] Durčáková, Jaroslava. Vybrané problémy devizových kursů v socialistické ekonomice: [Atoreferát kand. dis.]. Praha: [s.n.], 1977. Jejím školitelem byl Doc. Ing. Václav Bakule, CSc.

[7] DURČÁKOVÁ, J. Devizový kurs a jeho úloha v mikrosféře. Teze habilitační přednášky. Praha: VŠE, květen 1993.

[9] DURČÁKOVÁ, Jaroslava, EQUIS – evropský model akreditace vysokých škol ekonomického zaměření, in: ilist.cz, 27. 12. 2001, http://www.ilist.cz/clanky/equis