Fiala Josef, Prof.

Prof. Josef Fiala

(23. 6. 1888 – 14. 8. 1958)

Prof. Josef Fiala se narodil v Olešnici na Moravě. Po absolvování gymnasia studoval na abiturientském kursu obchodní akademie v Chrudimi a pokračoval na obecném oddělení České vysoké školy technické v Praze ve studiu učitelství hospodářských nauk. Po kratší peněžní a průmyslové praxi získal aprobaci na vyšších školách obchodních a vstoupil na učitelskou dráhu. Působí nejprve na tehdejších obchodních akademiích a od roku 1930 kromě toho i jako honorovaný docent účetnictví na Vysoké škole speciálních nauk na ČVUT v Praze. V roce 1947 je povolán za řádného profesora podnikového hospodářství a podnikového početnictví na VŠSN a je ve školním roce 1949/50 jejím děkanem.

Je třeba zvlášť vyzdvihnout jeho 45leté působení v roli zvláště schopného pedagoga, který uměl vždy vyvolat i zájem o účetnictví. Udržoval živý kontakt s praxí – zabýval se organizací a zaváděním účetnictví v různých podnicích, soudním znalectvím, revizními otázkami, expertizní činností, poradenstvím. Inicioval různé novátorské postupy – studenty je třeba především učit „účetnicky myslet“ – a připravoval pro takové postupy i učebnice a učební pomůcky.

Již od začátku svých vysokoškolských studií se zajímal o vědeckou práci, jeho učitel prof. Pazourek ho vybral v roce 1910 do redakce Ottova obchodního slovníku, v roce 1914 publikuje aktuální studii „Účtování na volných listech“.

Šíři zájmů dokládají i publikace, na nichž se prof. Fiala autorsky podílí, jde zejména o dvoudílný Přehled záloženských vědomostí či Nauka o bilancích. Dlouholeté působení na obchodních akademiích přivedlo prof. Fialu k tvorbě učebnic pro tento typ škol. Podle nich studovalo několik generací studentů obchodních akademií, i když už jejich autor působil jako vysokoškolský učitel. V době kdy vedl Ústav podnikového hospodářství na VŠSN, napsal s prof. B. Partykem dvoudílné Podnikové početnictví.

Největšího úspěchu dosáhl při popularizaci účetnictví. Jeho „Základy účetní evidence“ s podtitulem „abeceda účetních vědomostí“ byly vydány v nákladu 35 tisíc, předcházející publikace Podnikové účetnictví“ vyšla během šesti let v pěti vydáních.

Prof. Fiala je také autorem velkého počtu příspěvků v našich encyklopediích a odborných časopisech. Byl i členem řady redakčních rad odborných časopisů, mj. Účetní evidence. Intenzívně spolupracoval s Ústavem pro jazyk český, aby prosazoval jazykově správnou účetní terminologii.

Dne 1. ledna 1953 nastoupil na nově vzniklou Vysokou školu ekonomickou v Praze, na katedru účetní evidence jako řádný profesor podnikového hospodářství a podnikového početnictví. Byl převeden ministerstvem školství ze zrušené fakulty speciálních nauk ČVUT, v té době byl čtvrtým profesorem hospodářské fakulty, což výrazně zvyšovalo prestiž katedry účetní evidence a dokazovalo, že se jedná o posilu zcela ojedinělou a mimořádnou. Na škole měl řadu žáků, zejména mezi statistiky, byl odbornou i lidskou autoritou.

Profesor Fiala byl nesmírně pracovitý, ačkoliv byl už v běžném důchodovém věku (bylo mu 65 let) dokončoval rukopis své oblíbené publikace, která reaguje na změny v účetnictví podle posledních úprav. Na katedru přinesl veškeré své životní zkušenosti a také knihovnu osobní a ústavní (Ústav podnikového hospodářství a početnictví Fakulty speciálních nauk).  Již v letním semestru 1952/53 přednášel, hospitoval přednášky a cvičení pracovníků katedry a připravil pro učitele katedry semináře, na kterých působil prof. Kamil Bolze.

Rok 1958 byl pro prof. Fialu rokem jubilejním, v červnu oslavil spolu s celou katedrou své sedmdesátiny, dostalo se mu mnoha blahopřání, ale – bohužel – v době hlavních prázdnin byl hospitalizován a po krátké nemoci v půli srpna zemřel.

Za rozsáhlé celoživotní dílo v oboru účetní evidence udělil mu dne 27. 8. 1958 president republiky na návrh vlády vyznamenání „Za vynikající práci“ in memoriam.

 

V. Pilný

[Zpracováno podle článků red. a dr. J. Kubeši v časopisu Účetní evidence 1958, str. 224, 325]