Hradecký Stanislav, prof. Ing., CSc.

* 16.dubna 1928 v Roztokách, okr. Semily, + 7. ledna 2014

Ekonom. Středoškolské studium na Veřejné obchodní škole v Semilech byl během 2. světové války nucen přerušit kvůli totálnímu nasazení od září 1944 do 3. května 1945, kdy pracoval jako pomocný dělník v Zittwerke v Semilech. Studium zakončil v roce 1947. Posléze pracoval do roku 1949 jako provozní účetní v Pojizerských bavlnářských závodech a několik měsíců jako tajemník okresního výboru Československého svazu mládeže v Semilech. Od října 1949 do června 1953 byl studentem Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze. Na základě umístěnky pracoval čtyři měsíce jako referent na Státním plánovacím úřadu. Od 1. listopadu 1953 byla jeho profesní dráha spjata s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Stanislav Hradecký se stal kandidátem ekonomických věd pro obor ekonomika průmyslu v roce 1962 po úspěšné obhajobě kandidátské práce na téma “Otázky odbytu válcovaného materiálu“. Habilitační práci „Problémy vývoje a řízení zásob“ obhájil v roce 1964, kdy byl jmenován docentem pro obor ekonomika materiálně technického zásobování. Řádným profesorem oboru ekonomika průmyslu byl jmenován v roce 1972.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze zastával řadu vedoucích funkcí. Byl vedoucím katedry materiálně technického zásobování, proděkanem pro pedagogickou a politicko-výchovnou činnost a od roku 1964 do roku 1969 vykonával funkci děkana Fakulty výrobně ekonomické. Ve funkci rektora VŠE působil 15 let, od roku 1970 do roku 1985. Po skončení funkce rektora požádal o neplacené pracovní volno kvůli výkonu funkce náměstka stálého představitele ČSSR v RVHP (Radě vzájemné hospodářské pomoci) v Moskvě. Po návratu ze Sovětského svazu uzavřel s VŠE dohodu o rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu v únoru 1990.