Kadlec Vladimír, doc. (prof.) JUDr., DrSc.

* 4.10.1912 v Praze, + 3.4.1998 v Praze

rektor VŠE  v letech 1966–1968

Šedesátá léta znamenala postupné uvolňování tuhého komunistického režimu. Vysokoškolský zákon z roku 1966 zmírňoval nejhorší zásady Nejedlého zákona z roku 1950. Za rektora byl k jmenování prezidentovi republiky navrhován kandidát zvolený tajným hlasováním vědecké rady vysoké školy. Stejně byli voleni i prorektoři. Počet tříletých funkčních období byl omezen nejvýše na dvě. Na VŠE byl takto poprvé volen rektor už roku 1966. Stal se jím prof. JUDr. Vladimír Kadlec, DrSc. Když byl v období Pražského jara 1968 jmenován ministrem školství, byl novým rektorem zvolen na období 1968–1971 dosavadní prorektor prof. JUDr. Ladislav Veltruský, CSc. ((http://www.ilist.cz/clanky/jak-se-drive-volil-a-nevolil-rektor))

Vladimír Kadlec, vysokoškolský pedagog, odborný publicista a veřejný činitel, se narodil v Praze na Žižkově. Kadlecův otec Bohumír byl strojvedoucím na dráze. Díky tomu se Kadlecovi přestěhovali do Zdic. Mladý Vladimír ve Zdicích získal základní vzdělání, v Berouně začal studovat na státním reálném gymnáziu a ukončil je v roce 1931 s vyznamenáním. Kadlec pokračoval ve studiu na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení působil na Vysoké škole ekonomické na katedře národního hospodářství, zvládl několik jazyků, cestoval po kontinentech. Vydal několik odborných knih, byl autorem některých matematických modelů v ekonomii. Od roku 1966 byl rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze, v dubnu 1968 se stal ministrem školství. Na svém postu intenzivně připravoval reformu celého školství. Po srpnovém zásahu vojsk Varšavské smlouvy v tehdejší ČSSR postupně odešli z veřejného života všichni „exponenti krizového období“ ve společnosti. Ministr Kadlec byl mezi nimi a musel odejít mezi prvními. V roce 1970 doc. Kadlec se zapojil do disentu, stal se jedním z prvních signatářů Charty 77. Doc. JUDr. Vladimír Kadlec, DrSc. zemřel v Praze v roce 1998 ve věku 85 let a pohřben je v rodinném hrobě na Křivoklátě. ((Pavel Dušánek, ZDICE RODÁCI A OBČANÉ, Město Zdice, 2005; http://www.mesto-zdice.cz/mesto/vse-o-meste/osobnosti/?ftresult=kadlec))

Zabýval se problematikou financí, plánování, ekonomikou zemědělství a použitím matematických metod a počítačů v ekonomické oblasti.

Napsal knihy: Přebytek kupní síly a jeho odstranění: národohospodářská studie; Praha: Družstevní práce, 1945; Snížení cen či zvýšení mezd: diskusní příspěvek k naší cenové politice, Praha: Práce, 1947; Kritika Engliše a jeho hospodářských soustav, Praha: Práce, 1948; Některé matematické metody a jejich použití v národohospodářském plánování, Praha: Nakladatelství politické literatury, 1959; Rozbor činnosti výrobního podniku, Praha: Nakladatelství politické literatury, 1960; Praktická aplikace metod lineárního programován, Praha: Nakladatelství politické literatury, 1962

Wikipedie, MČE bez záznamu

Další zdroje: Český biografický slovník XX. století

Autor textu: F. Stellner