Müller Štěpán, doc. Ing., CSc., MBA

*22. července 1945, České Budějovice

Ekonom. Po absolvování gymnázia (SVVŠ) v Karlových Varech byl v roce 1963 přijat ke studiu oboru Ekonomika zahraničního obchodu na Fakultu obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 1966 spolupracoval při založení AIESEC na VŠE. Státní zkoušky složil úspěšně v květnu 1968, ihned po jejich složení vycestoval do Kanady. Po okupaci Československa v srpnu 1968 si legálně prodloužil pobyt v zahraničí a byl přijat ke studiu MBA na Graduate School of Business na University of Massachusetts. Studium  v USA úspěšně zakončil v roce 1970, po návratu domů obhájil diplomovou práci a v únoru 1971 promoval na VŠE. V té době již pracoval na ředitelství oborového podniku Karlovarský porcelán, o.p. v Karlových Varech.

Po absolvování vojenské prezenční služby vyhrál konkurs na místo odborného pracovníka v Ekonomickém ústavu ČSAV a od ledna 1973 nastoupil do EÚ a zahájil studium na Graduační škole EÚ ČSAV.  V roce 1979 obhájil kandidátskou práci na téma „Mezinárodní průmyslová kooperace mezi státy s rozdílným společensko-ekonomickým zřízením“ a byl jmenován kandidátem ekonomických věd v oboru světová ekonomika.  V říjnu 1979 nastoupil jako odborný asistent na Katedru zahraničního obchodu Fakulty obchodní VŠE a v roce 1984 byl jmenován docentem. V lednu 1988 nastoupil na tříletou odbornou stáž na PZO Transakta a byl vyslán do Londýna.

Po nabídce nastoupit v Praze do nově zakládané kanceláře mezinárodní auditorské firmy Coopers & Lybrand se  v prosinci 1990 vrátil do Prahy. 12. prosince však byl zvolen AS VŠE rektorem s nástupem do funkce 1. února 1991. Jako rektor se významně podílel na reformě studia na VŠE, podílel se na založení dvou manažerských škol s VŠE spjatých, Pražské mezinárodní manažerské školy (PIBS) a US Business School in Prague; inicioval program CESP v angličtině. Za osobní angažovanost při zakládání Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka obdržel medaili Jana Masaryka. Při oslavách 50. výročí založení VŠE obdržel pamětní medaili VŠE.

Po uplynutí tříletého funkčního období již znovu nekandidoval a přijal nabídku z praxe. Od února 1994 do konce roku 2005 pracoval jako člen a předseda představenstva společností IB Austria Securities a CAIB Securities, pouze v letech 1998 – 1999 působil jako děkan Českého manažerského centra CMC v Čelákovicích a práci v investičním bankovnictví na toto období přerušil.

V roce 2006 nastoupil na Vysokou školu obchodní jako prorektor, ale v polovině roku přijal nabídku na funkci rektora Vysoké školy hotelové. Tuto funkci vykonával do konce roku 2010; od roku 2011 působil jako docent na Katedře mezinárodního obchodu. Od února 2012 vykonává funkci děkana Fakulty mezinárodních vztahů, do níž byl zvolen na konci roku 2011.

Doc. Müller působil v 90. letech jako předseda české sekce Mezinárodní organizace pro ekonomické vzdělávání SIEC, s T. Baťou zakládal českou kancelář mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement a dlouhá léta působil v její správní radě. Po roce 2000 byl členem hodnotící komise výzkumných záměrů při MŠMT a spolupracoval jako člen hodnotících týmů pro evaluaci manažerských škol s Evropskou nadací pro manažerské vzdělávání EFMD.

V oblasti vědecké a výzkumné práce se doc. Müller zaměřoval na problematiku obchodu Východ-Západ a výzkum konjunktury trhů. Po odchodu do praxe se věnoval řízení společností, v nichž působil;  v době, kdy byl v CMC Čelákovice, získal grant NATO.

Po nástupu do funkce děkana FMV se zaměřuje na problematiku řízení vysokého školství a jeho internacionalizaci.