Osička Antonín, PhDr.

(11. května 1888, Velké Bílovice – 19. června 1949, Praha)

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1907 absolvoval gymnázium ve Strážnici v okrese Hodonín. V letech 1913-1918 pobýval v USA, zejména v Chicagu. V Evanstonu (stát Illinois) dokončil doktorská studia. Ovládal sedm jazyků. Působil též v českých krajanských spolcích a spolupracoval s T. G. Masarykem. od roku 1919 působil jako lektor anglického jazyka na Univerzitě Karlově, Vysoké škole obchodní a ČVUT. V roce 1919 se stal děkanem FF UK. Po únorových událostech 1948 byl propuštěn z FF UK pro svůj nesouhlas s politikou KSČ.

Autor učebnic angličtiny, anglické gramatiky, slovníků, románů, básní a knížek pro mládež. Jeden z nejvýznamnějších českých anglistů 20. století. Jeho slovníky se využívají
dodnes.

K této osobnosti má k dispozici originální fotografie, publikace apod. Ing. Milan Damborský, Ph.D. (NF VŠE).

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Osi%C4%8Dka; Český biografický slovník XX. století, II., s. 498.