Sedlák Vladimír, prof

prof. JUDr. Vladimír Sedlák

* 1913, + 8. 1. 1986

První rektor VŠE v letech 1953–1966.

Právník a národohospodář, po roce 1948 náměstek ministra vnitřního obchodu. Od roku 1949 zároveň učil na ČVUT. Od roku 1950 byl vedoucím katedry hospodářského plánování Vysoké školy věd hospodářských ČVUT.[1] Od roku 1951 byl členem fakultní rady VŠVH ČVUT. V témže roce byl jmenován profesorem. V jednom ze zápisů lze najít doklad o jeho snaze pomoci ČVUT při organizování praxe studentů: „Přítomný náměstek ministra vnitřního obchodu Dr. Sedlák slíbil, že i kompetenci tohoto ministerstva bude našim studentům umožněna provozní prázdninová praxe a v krátké době se rozhodne i o přijímání absolventů do obchodu.“[2]

Foto: Rektor Sedlák při promoci Ing. Evy Kubrové, rozené Židkové

V roce 1952 byl na jaře krátce zatčen během přípravy procesu se Slánským. Pozdější ministr a protagonista Pražského jara J. Hájek o tom napsal:  „Měl jsem opravdu štěstí, když jsem se z titulu prorektorské funkce zajímal někdy zjara 1952 o osudy dvou našich přednášejících: dr. Jaroslava Procházky, až donedávna vedoucího činitele politické výchovy v armádě, a dr. Vladimíra Sedláka, který, než přišel k nám na školu, vykonával funkci náměstka na jednom z hospodářských ministerstev. Jejich ženy mi v zoufalství přišly ohlásit jejich zatčení. Štoll, jehož jsem jako rektora a starého komunistu žádal o zákrok, radil vyčkat ve víře, že nikoho nevinného nebudou držet. Sám v té době nechodil vůbec na rektorát a úřadovali jsme jen telefonicky. Pokusil jsem se tedy sám. Obrátil jsem se na Václava Kopeckého. (Fierlingera jsem v té době považoval za málo platného v takové záležitosti. Později mi svěřil, že jeho zákroky – například ve prospěch Nebesáře, bývalého ředitele Národní banky – neměly úspěch a dokonce ho vystavily útokům ostatních členů předsednictva.) Pochopení Kopeckého mě překvapilo – Procházku znal dobře a vyslovil přesvědčení, že jde o omyl. Oba zatčení se zanedlouho vrátili a o své nepřítomnosti pochopitelně nic neřekli. Já jsem si zlepšil mínění o Kopeckém a zároveň to ve mně posílilo předpoklad, že zatčení těch ostatních musí mít nějaké racionální jádro, přiznává-li se omyl a napravuje se…“ [3]

V roce 1952 působil na Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze, stal se děkanem její hospodářské fakulty. Dne 10. 4. 1952 byl určen s F. Olivou předsednictvem vlády jako garant reorganizace této školy, která vyústila ve vznik VŠE.[4] V roce 1953 byl jmenován prvním rektorem VŠE.[5]

Byl členem KSČ, v roce 1955 byl zvolen předsedou krajského výboru Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí.[6]

Napsal knihu: Sedlák, Vladimír, 30 let obchodu v SSSR, Praha, Svoboda, 1949.[7]

Mj. napsal studii: Sedlák, Vladimír, Významná opatření ve výstavbě ekonomického školství, in: Politická ekonomie 1, 1953, č. 3, s. 181-188.

Autor textu: F. Stellner


[1] Ministr školství, věd a umění výnosem ze dne 7. prosince 1950, čís. 131.640/50 – III/4, jmenoval na VŠVH zatímně vedoucím katedry. Zápis o I. schůzi fakultní rady Vysoké školy věd hospodářských, dne 10. ledna 1951, Archiv ČVUT v Praze. Fond VŠO/VŠVH, karton 01, 1950-51. Zápisy ze schůzí fakultní rady,  s. 1.

[2] Zápis o I. schůzi fakultní rady Vysoké školy věd hospodářských, dne 10. ledna 1951, Archiv ČVUT v Praze. Fond VŠO/VŠVH, karton 01, 1950-51. Zápisy ze schůzí fakultní rady,  s. 3.

[3] HÁJEK, Jiří, Paměti, Praha 1997, s. 193-194.

[4] DEVÁTÁ, Markéta, OLŠÁKOVÁ, Doubravka, Vysoká škola politických a hospodářských věd, 1949-1953. Počátky marxistického vysokého školství, in: Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, s. 174, 180, 211.

[5] Mimo jiné napsal odborný posudek na habilitaci A. Červinky. Zápis č. 3 o zasedání školní rady, 12. 11. 1954, Spisovna VŠE. Vědecká rada 1953-1959/60.

[6] Zápis č. 8 o zasedání školní rady, 1. 3. 1955, Spisovna VŠE. Vědecká rada 1953-1959/60.

[7] V Národní knihovně ČR a v Knihovně VŠE nemají v současné době žádnou jeho knihu v katalogu.