Veltruský Ladislav, prof. JUDr., CSc.

* 27. února 1921, + 24. ledna 1979

Specializoval se na problematiku financí. Na VŠE zastával nejdříve funkci prorektora a od roku 1968 do roku 1970 vykonával funkci rektora. Od 1.1. 1969 do 25.11 1971 byl zároveň poslancem České národní rady.

Profesor Veltruský měl rozsáhlou publikační činnost. Byl například vedoucím autorského kolektivu monografie Veltruský, Ladislav a kol. Československé finance. Praha: Orbis, 1958; autorem monografií Kapitalistické finance, SPN 1954; Peněžní oběh, úvěr a finance v kapitalistických státech, SPN 1958, 1960, 1968; Peněžní oběh a úvěr v kapitalistických státech, SPN 1964; Finance v kapitalistické společnosti, SPN 1966 a 1969; autorem řady skript, např. Bankovní soustavy kapitalistických států(1962), Vliv ekonomického systému na podnikové finance a metodiku úvěrování v letech 1949-1955(1964) či Finance v kapitalistické společnosti (1968).