Administrativní pracovnice tělovýchovného pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze

Za více jak šedesátileté historie tělovýchovného pracoviště na VŠE působily na pracovišti administrativní pracovnice zveřejněné v přehledu. V průběhu roku zajišťovaly administrativní agendu pracoviště, v letním období se podílely ve sportovním středisku v Dobronicích na hospodářském zajištění letních kurzů studentů, rekreací zaměstnanců VŠE a soustředění oddílů VŠTJ Ekonom. V období před výstavbou stravovacího zařízení v dolní části areálu zajišťovaly stravovací provoz v dřevěné kuchyni vedle klubovny v lesní části střediska se zajištěním personálního obsazení a zásobováním surovinami.