Přehled reprezentačních účastí studentů Vysoké školy ekonomické v Praze na sportovních přeborech vysokých škol a mezinárodních akademických soutěžích

Přehled dokumentuje sportovní reprezentační úspěchy studentů školy na akademických soutěžích. Účasti v kolektivních sportech předcházejí kvalifikační turnaje pro oblast pražských vysokých škol. Účast v individuálních sportech se řídí postavením studentů na svazových žebříčcích sportovního odvětví. Informace byly získány z materiálů archivu České asociace univerzitního sportu a jsou doplněny osobními informacemi asistentů KTV a CTVS, kteří se podíleli na zajištění reprezentací studentů školy v uvedených sportovních odvětvích. Vítězové soutěží získali titul „Akademický mistr“ (ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR). Reprezentační účast na mezinárodních univerzitních soutěžích je podmíněna výsledky na domácích soutěžích a individuální sportovní výkonností. Na základě těchto kritérií jsou studenti VŠE v Praze zváni do reprezentačních výprav.

Přehled naleznete v dokumentu.